Ukradli svorně šest naplněných pytlů, přichystaných k odvozu z Jiráskovy ulice. Strážníkům se snažili namluvit, že se „stěhují", nicméně byli usvědčeni ze zlodějny, k níž se nakonec i doznali, a kvůli níž půjdou ke správnímu orgánu.