Akce probíhala v Bruntále a Krnově ve čtvrtek 26. dubna a v pátek 27. dubna dopoledne. Součástí kontrol byla osvěta, týkající se bezpečnosti dětí a mladých účastníků silničního provozu. Motoristům policisté rozdali pro děti reflexní nálepky, instruktážní letáky, pexesa s dopravními značkami a jiné materiály k prevenci nehod, zranění a přestupků v silničním provozu.

V Bruntále pouze u tří kontrolovaných automobilistů ze 62 kontrolovaných zjistili přestupek, který vyřešili domluvou.VKrnově dopravní policisté zkontrolovali 51 řidičů. Podle bruntálské mluvčí dva z nich nesvítili, a proto museli za přestupek zaplatit pokutu. Jiných pět hříšníků nemělo zcela v pořádku všechny potřebné doklady, na ty ale stačila domluva.

„V pátek jsme náhodou zastavili také dvě učitelky mateřských škol, které obdržely větší množství materiálů, jež budou dále dětem distribuovat. V dopravně preventivních aktivitách směrem k dětem budeme dále pokračovat především formami besed ve školách, akcí na dopravním hřišti, ale i formou dalších kontrolních akcí,“ doplnila Lucie Zgarbová.