Také letos, v sobotu 7. dubna, nezodpovědný jedinec zapálil část lesa a louky za fabrikou Osram v Bruntále. Záchranáři oheň hasili celý den. Vloni byli při požárech při vypalování zraněni dva lidé, škody dosáhly tři čtvrtě milionu korun. „V roce 2005 se pálení větví na ohraničeném ohništi vymklo kontrole staršímu muži z Bruntálska, který si způsobil popáleniny druhého a třetího stupně na obou nohou,“ uvedla bruntálská profesionální hasička Anna Slavíková.

Také v roce 2003 hořel na Bruntálsku travní porost. Starší muž při jeho pálení požíval alkohol, oheň se mu vymknul z rukou. Původci způsobil popáleniny na 83 procentech těla. Popáleny měl muž mimo jiné i dýchací cesty a těmto zraněním podlehl. Oheň je dobrý sluha, ale i zlý pán. V přírodě se navíc červený kohout jen těžko ovládá. „Při sebemenším podcenění situace, například v podobě silného větru či hustého kouře, dojde velice snadno k rychlému a nekontrolovanému rozšíření ohně. I přes neustálé výzvy ve sdělovacích prostředcích lidé v této činnosti každoročně pokračují,“ konstatovala smutně Anna Slavíková.

Největší újma hrozí lidem v pokročilém věku. Ti si mnohdy ohněm usnadňují práci na zahrádkách či na trávnících v okolí rodinných domů. „Starší lidé mohou, úměrně svému věku a svým pohybovým schopnostem, v takovém okamžiku podlehnout panice nebo ztrátě orientace v zakouřeném prostředí. Další kritickou skupinou našich spoluobčanů, kteří rádi v rámci usnadnění jarního úklidu provádí vypalování starého travního porostu, jsou chataři a chalupáři,“ upozornila Anna Slavíková. Ti mají svá víkendová obydlí mnohdy blízko lesů, kam se požár může lehce rozšířit.

Ohroženou skupinu tvoří také děti, které by rodiče měli před zapalování mezí, luk, parků či lesů varovat. Paličům trávy z řad podnikatelských subjektů navíc podle zákona o požární ochraně hrozí až půl milionová pokuta. Běžný občan pak může přijít o pětadvacet tisíc korun, jakožto pokutu udělenou hasičským záchranným sborem. „Samostatnou kapitolou jsou děti. Rodiče jsou odpovědni za jednání svých nezletilých potomků,“