Historicky největší dopravně bezpečnostní akce byla rozdělena do dvou částí. Ranní část byla zaměřena převážně na krnovské cyklisty a stav jejich bicyklů. Policisté jich zastavili několik desítek a jen u některých provinilců shledali závažné nedostatky jako chybějící osvětlení či brzdy. Takovéto cyklisty upozornili, že podobné přestupky ocení příště pokutou a nechali je jít pěšky.

Řidiči, kterým se ranní kontrola také nevyhnula si jistě mysleli, že policisté akci kvůli nepříznivému počasí ukončili. Opak byl však pravdou a po krátkém ohřátí a občerstvení vyrazili dopoledne policisté do ulic s ještě větší intenzitou. Za velmi špatných povětrnostních podmínek kontrolovali dodržování pravidel silničního provozu, a to zejména dodržování maximální povolené rychlosti. Kontrolovaní řidiči byli podrobováni orientačním dechovým zkouškám. Ochráncům zákona neunikly ani vozidla ve špatném technickém stavu.

„Bezpečnost silničního provozu je v našem okrese velmi špatná. Vysoký počet vážných dopravních nehod nás nenechává klidnými, a proto budeme proti těmto smutným číslům bojovat častějšími kontrolami na silnicích. Tato akce byla doposud největší v novodobé historii okresního ředitelství policie. Na silnici bylo kromě desítek policistů hned několik radarů. Některé z nich jsme si zapůjčili z okolních okresů,“ informoval Tomáš Tuhý, policejní ředitel Okresního ředitelství PČR Bruntál, který byl během akce v terénu mezi policisty.

Dle policejní mluvčí i v nevlídném počasí policisté zkontrolovali na tisíc účastníků silničního provozu. „I v nevlídném počasí zkontrolovali policisté devět set dvacet řidičů. Zjištěno bylo 81 dopravních přestupků. Ve třiceti případech byla překročena maximální povolená rychlost. Alkohol byl zjištěn u tří osob, které usedly za volant motorových vozidel,“ řekla Pavla Tušková, policejní mluvčí z Bruntálu. Nejvíce alkoholu měl v těle hříšník, který policistům nadýchal 0,63 promile.