V těchto dnech jeden takový prodejce otravoval v Krnově. Zkoušel obcházet byty v domě v Albrechtické ulici v Krnově. Lidé už vědí, co dělat. Také v tomto případě se zachovali správně. Zavolali strážníky.

„V domě jsme zastihli třiatřicetiletého muže, který tvrdil, že jen pro firmu Bohemia Energy vyplňoval dotazníky. Naopak obyvatelé domu říkali, že nabízel prodej energií,“ uvedl velitel krnovských strážníků Pavel Moravec. Hlídka muže poučila o zákazu podomního a pochůzkového prodeje.

Hlídka strážníků muže upozornila, že se dopustil přestupku, který předá k řešení správnímu orgánu.

Prodejci společnosti Bohemia Energy se s tímto upozorněním na zákaz podomního prodeje nesetkali poprvé. Podobné zkušenosti z našeho regionu mají i prodejci společnosti Comfort Energy.

Krnov už v roce 2013 zakázal podomní prodej zboží i služeb a podobnou vyhlášku mají i v Bruntálu. Podobný případ se řešil například letos v únoru v Krnově i v Bruntále, a to zdaleka ne poprvé. V Krnově útočili dotěrní prodejci v bytech v ulici E. Hakena a v Bruntále v Dělnické ulici. Tam se ale neprokázalo, jakou společnost prodejci zastupovali.

„Plně respektuje veškeré platné vyhlášky a jejich dodržování striktně vyžaduje i po svých obchodních zástupcích,“ komentoval případ Comfort Energy Václav Klain, který je PR zástupce Bohemia Energy. Za společnostmi Comfort Energy a Bohemia Energy totiž stojí stejní vlastníci.

„Pokud k takovémuto jednání dochází, jedná se o individuální pochybení jednotlivce, které se neslučuje s etickým kodexem našich obchodních zástupců, je při prokázání ze strany vedení Comfort Energy penalizováno a má pro tyto jednotlivce pracovně právní následky,“ uvedl Václav Klain k předchozím případům.

Důležité je, že se lidé naučili být ostražití vůči nezvaným prodejcům. Když přijde někdo neohlášený s mimořádně výhodnou nabídkou, je to vždy důvod přepnout se do režimu nejvyšší opatrnosti.