Povedené zaměstnavatele policisté v těchto dnech obvinili z neodvedení daně, pojistného na sociální zabezpečení, na úrazové pojištění, na zdravotní pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Hříšníci škodili jakožto statutární zástupci společnosti s ručením omezeným. A nebyli to žádní troškaři.

„Od počátku března 2006 do konce roku 2006 v Krnově ani nikde jinde nezajistili řádné odvody z mezd svých zaměstnanců na pojistné na zdravotní pojištění,“ potvrdila mluvčí bruntálských policistů Lucie Zgarbová. Zároveň přitom příslušné daně a pojistné z mezd zaměstnancům sráželi.

Největší zdravotní pojišťovnu na pojistném poškodili za nejméně 46 678 korun. „Obdobně si počínali i u pěti jiných menších zdravotních pojišťoven, kterým na pojistném z přímé srážky z mezd zaměstnanců způsobili škodu ve výši 1 476 korun, 12 536 korun, 8 192 korun, 2 448 korun a 1 936 korun,“ vyčíslila další škody Lucie Zgarbová.

I veškeré tyto odvody pravidelně každý měsíc svým nic netušícím pracovníkům strhávali. „Dále od března 2006 do 31. prosince 2006 nezajistili z mezd svých zaměstnanců řádné odvody pojistného na sociální zabezpečení Okresní správě sociálního zabezpečení Bruntál,“ pokračovala Lucie Zgarbová. I tentokrát vybrané peníze podřízených někam zašantročili. Okresní správu obrali o více než sto čtyřicet tři tisíce korun. Ani povinnost malé organizace vůči finančnímu úřadu neplnili. Správci daně nepředložili přehled o vyměřovacích základech.

„Po celý rok 2006 neplnili ani řádné odvody záloh k dani z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti Finančnímu úřadu Krnov,“ řekla Lucie Zgarbová s dovětkem: „Zde vznikl dluh ve výši 53 645 korun. Navíc ani neodvedli srážky podle zvláštní sazby.“ Obvinění způsobili dohromady újmu dotčeným subjektům za nejméně 273 291 korun. „Trestní stíhání obviněných je vedeno na svobodě. Další vyšetřování koná Služba kriminální policie a vyšetřování v Krnově,“ doplnila mluvčí.