Vyhláška o zákazu podomního prodeje sice nezvané obchodníky ještě úplně neodradila, ale krnovští občané naštěstí už dobře vědí, jak se v takových případech mají zachovat.

Stačí zavolat na linku městské policie a požádat strážníky, aby přijeli osobně vysvětlit podomním obchodníkům, že vyhláška platí i pro ně, takže obtěžováním domácností se právě dopustili přestupku. Naposledy museli krnovští strážníci tento prostý fakt připomenout obchodním zástupcům společnosti Comfort Energy.

Prodejci obcházeli sídliště

Na dva muže, kteří obcházejí byty v panelovém domě na Sídlišti pod Cvilínem a nabízejí změnu dodavatele elektrické energie, byli upozorněni strážníci koncem září.

„Na místě zastihli pracovníka společnosti Comfort Energy. Upozornili ho na existenci městské vyhlášky, která zakazuje podomní prodej. Zároveň ho poučili, že pokud by se podobná záležitost v Krnově opakovala, bude se jeho postup řešit u přestupkové komise.

Pracovník firmy Comfort Energy následně informoval svého kolegu a oba své činnosti zanechali," popsala nedávný případ mluvčí krnovské radnice Dita Círová.

Požádali jsme společnost Comfort Energy, aby se vyjádřila k chování svých zástupců, kteří v krnovských bytech na Sídlišti pod Cvilínem přemlouvali občany ke změně dodavatele energie. „Plně respektuje veškeré platné vyhlášky a jejich dodržování striktně vyžaduje i po svých obchodních zástupcích," komentoval případ Comfort Energy Václav Klain, který je PR zástupce Bohemia Energy.

Za společnostmi Comfort Energy a Bohemia Energy stojí stejní vlastníci.

„Pokud k takovémuto jednání dochází, jedná se o individuální pochybení jednotlivce, které se neslučuje s etickým kodexem našich obchodních zástupců, je při prokázání ze strany vedení Comfort Energy penalizováno a má pro tyto jednotlivce pracovně právní následky," uvedl Václav Klain.

Krnov není jediný: případ z Žatce

Krnov není jediným městem, kde strážníci dohlížejí na dodržování zákazu podomního prodeje. Stejné zkušenosti jako v Krnově mají strážníci s obchodními zástupci Comfort energy také v jiných městech. Například v září lidé se smlouvami Comfort energy zvonili u dveří domácností nejen v Krnově, ale také v Žatci.

„Zazvonil, představil se, rychle ukázal průkazku a tvrdil, že potřebuje doplnit nějaké údaje ve smlouvě. Tak jsem s ním ochotně vše vyplňoval, protože jsem myslel, že je od ČEZu. Něco drmolil a dost pospíchal," popsal návštěvu obchodníka Comfort energy František Dunovský ze Žatce.

Až při osobní návštěvě pobočky ČEZu zjistil, že z této firmy u něj doma nikdo nebyl. Aby František Dunovský zjistil, komu vlastně podepsal smlouvu, zkusil zavolat na infolinku. Dovolal se do firmy Comfort energy.

„Podomním prodejem je prodej mimo provozovnu, provozovaný formou pochůzky, kdy je bez předchozí objednávky nabízeno či prodáváno zboží nebo poskytovány služby. Za podomní prodej lze považovat i nabízení dodávky energií, pokud nebyla předem s občanem sjednána schůzka. V tomto případě se jedná o porušení vyhlášky," potvrdil Deníku Miroslav Solar, ředitel žateckých strážníků.

Také on nabádá veřejnost, aby kontaktovala Policii ČR nebo městskou policii, pokud se s takovým jednáním někdy setkají.

Comfort energy: zákaz respektujeme

V Žatci stejně jako v Krnově jsou mluvčí Comfort energy přesvědčeni, že pokud k pochybení došlo, byla to pouze chyba konkrétního obchodníka.

„Společnost Comfort energy respektuje veškeré vyhlášky, a to včetně zákazu podomního prodeje. Pokud k něčemu takovému došlo, jedná se o individuální jednání daného obchodníka, od kterého se naše společnost důrazně distancuje," uvedla za Comfort Energy Alžběta Šťastná.

Přesto v Krnově nebo v Žatci k obcházení zákazu podomního prodeje ze strany obchodníků Comfort Energy pravděpodobně došlo. Všichni obchodní zástupci, přestože nejsou přímo zaměstnanci společnosti, musí podle Alžběty Šťastné respektovat nařízení dané samosprávy.

„Pracují pro nás i externí obchodní zástupci. Pokud se v ojedinělých případech dopustí pochybení, řešíme takové případy penalizací nebo s nimi rozvážeme poměr," dodala Alžběta Šťastná.

Na dotaz Deníku, jak tedy oslovuje firma zákazníky v městech, kde je zakázán podomní prodej, Šťastná uvedla: „V takovém případě oslovujeme lidi telefonicky. Protože využíváme i reklamy, stává se, že nás kontaktují i sami zájemci o naše služby."

Obrana spotřebitelů

Občanům, kteří mají podezření na nekalé obchodní praktiky jsou k dispozici nejen strážníci a policisté, ale také různé poradny obránců spotřebitelů. Ty v Moravskoslezském a Zlínském kraji aktuálně zaznamenávají zvýšený počet dotazů, které se týkají právě praktik společnosti Comfort Energy.

Podle Marcely Reichelové ze Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska (SOS MaS) aktuálně přibývá v poradnách dotazů, jak lze odstoupit od smluv uzavřených se zástupci Comfort energy. Většina dotazů směřuje na dvě současně uzavřené smlouvy, konkrétně na prodej dotovaných žárovek za korunu a na dodávky elektrické energie.