Velké rozčarování zažil předseda Klubu Za starý Bruntál Pavel Rapušák ve čtvrtek 23. února. Klub loni na podzim upozornil bruntálskou radnici, že řada soch instalovaných ve městě by si zasloužila více pozornosti a měla by být alespoň opatřena informační cedulkou s názvem díla a jménem autora.

Jde o sochy instalované ve městě ve druhé polovině dvacátého století. Takových soch napočítali členové klubu ve městě devět. A ve čtvrtek ráno byla jedna z těchto soch vyvrácena. Pavel Rapušák zjistil, že o případu nic neví ani bruntálská městská policie, ani policie státní.

Povalená socha jako by nikoho nezajímala, nikdo nepátral po tom, jestli ji vyvrátili vandalové nebo se vyvrátila sama.  Bylo štěstí, že na nikoho nespadla. Jak asi majitel kontroluje svůj majetek? Rapušák tedy upozornil odbor správy majetku města Bruntálu. Spadlou sochu odvezly technické služby, na jaře by měla být instalována. Socha Rákosí, vysoká dva a půl metru, stála před nákupním centrem Horal od počátku sedmdesátých let.