U křižovatky je pouze jediný přechod pro chodce, a to na Jesenické ulici. Řidičům na hlavním tahu z Krnova do Polska omezuje rozhled zeleň i ohrazení stadionu. Chodci, a zejména žáci a studenti, kteří pravidelně dochází na hodiny tělocviku na stadión, musí přecházet komunikaci v místě bez přechodu. Nejednou to provází prudké brzdění vozidla či rychlý úprk přecházejících.

Žákům, sportovcům, ani motoristům se situace nelíbí. „Křižovatka je divně vyřešená a opravdový problém je to v dopravní špičce. Dostat na stadion či z něj není snadné. Někteří řidiči jezdí jak šílení,“ říká osmnáctiletý student Jirka. Na křižovatku nadávají také řidiči. „Nejsem z Krnova, ale touto křižovatkou projíždím pravidelně. Je opravdu složitá, chodci občas bezradně přebíhají a i řidiči tápou, kdo má přednost v jízdě. Navíc tam stále hrozí, že řidič, který má špatný výhled skrz stromy, nedokáže včas zareagovat skupinky chodců,“ uvádí Ladislav Andrle z Mikulovic, který pracuje jako řidič z povolání.

Odbor dopravy a silničního hospodářství nemá ve své kompetenci změnit řešení kritizované křižovatky. To přísluší jen vlastníkovi komunikace, kterým je v tomto případě Moravskoslezský kraj. „Bývalé vedení města mělo ve svém programovém prohlášení uvedeno, že bude zajištěno projektové řešení křižovatku ulic Petrovická, Jesenická a Smetanův okruh. Zda byla tato projektová dokumentace skutečně zpracována mi není známo. Náš odbor zatím nedostal žádnou oficiální stížnost na daný stav. To však neznamená, že považujeme stávající stav stavebně - dopravního řešení této křižovatky za vhodný,“ informoval vedoucí odboru dopravy Miroslav Mohyla.

Podle názoru pracovníků Odboru regionálního rozvoje Městského úřadu Krnov by měl být tlak na řešení situace vytvořen směrem k vlastníkovi, jímž je stát. „V minulosti se na tomto dopravním uzlu dělali různé průzkumy, které naznačily, že není možné v místě křižovatku řešit kruhovým objezdem. Křižovatka by měla v budoucnu zůstat v tomto tvaru a mezi možnosti řešení připadá vybudování světelného značení anebo jiné vyznačení hlavních pruhů,“ podotkl jeden se zaměstnanců odboru regionálního rozvoje.

Místostarosta Krnova Bedřich Marek přislíbil, že se bude situací zabývat. „Křižovatka těchto ulic je skutečně mimořádně nepřehledná. Vyvolám jednání s odborníky a poté vlastníkem komunikace, kterému navrhneme řešení situace. V první fázi vyřešíme v rámci omezených možností lepší umístění přechodů pro chodce a jejich značení, následně se pokusíme o řešení zásadnější,“ sdělil Bedřich Marek.