Za nárůstem kriminality v okrese Bruntál, který svým trendem kopíruje vývoj v České republice, stojí několik faktorů. Sama policie uvádí, že vzhledem k tomu, že je náš okres jedním z nejchudších v celé zemi, jsou to věci související s ekonomickou situací.

Především pak vysoká míra nezaměstnanosti, nízká ekonomická úroveň obyvatelstva a s tím související vysoký faktor zadlužování u rodin či jednotlivců.

Úvěrových podvodů přibylo

Z hlediska počtu spáchaných trestných činů je nejvyšší nárůst u úvěrových podvodů, kde z jednatřiceti případů v roce 2012 je skokový růst na 239 podvodů v roce loňském.

„Z hlediska výše způsobené škody jde přitom spíše o bagatelní trestní činnost, ale její enormní nárůst v loňském roce a také značná časová náročnost při vyšetřování jednotlivých případů způsobily zapojení mnoha policistů," uvedl Petr Častulík, zástupce vedoucího Územního odboru Bruntál Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje.

Úvěrový podvod spočívá v tom, že člověk vyřizující si půjčku na koupi věci nahlásí nepravdivé údaje, respektive ví, že půjčku nebude splácet. Celková škoda způsobená touto trestnou činností činila v loňském roce čtyři a půl milionu korun.

Kriminalita narostla nejvíc v Krnově

Nejčastějšími typy kriminality byly v loňském roce majetková, hospodářská a násilná trestná činnost. Velkým problémem bylo také vykrádání rekreačních objektů a zahradních chatek.

„Registrovali jsme také zvýšený počet vloupání do chat, chatek a rekreačních chalup, které jsou i celorepublikovým cílem zlodějů. U nás jsme zadrželi čtyřčlennou skupinu vykradačů, která se velkou měrou podílela na velkém počtu vykradených chat," řekl velitel Územního odboru Bruntál Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje Jaromír Tkadleček.

Jak potvrdil jeho zástupce Petr Častulík, i díky amnestii se zvýšil počet recidivistů, kteří se na trestné činnosti podíleli.

„Troufám si říct, že je to z velké části spíše sociální problém. Propuštěný člověk dostane tisícikorunu na cestu, tu o víkendu propije a v pondělí ho už chytneme znova, jak přespává v nějaké budově, do které se třeba musel vloupat," doplnil Jaromír Tkadleček. Z celkových čísel byl největší narůst kriminality zaznamenán v Krnově.

Velmi zajímavý je například i fakt, že na Rýmařovsku je velmi rozšířené zneužívání návykových látek. „Nejedná se zde jen o uživatele, ale i výrobce drogy a také byl přistižen větší počet řidičů pod vlivem omamné či psychotropní látky. Nejrozšířenější drogou je pervitin," řekl Petr Častulík.

Policisté v okrese jsou úspěšní

Policie v okrese Bruntál má za sebou v loňském roce především řadu úspěchů. Z hlediska objasněnosti jednotlivých případů je mezi patnácti nejlepšími okresy v celé republice, a co se týče Moravy, je dokonce úplně nejlepší.

„I když se to tak nemusí jevit, okres Bruntál je jeden z nejbezpečnějších a nejklidnějších okresů v republice. A když už se zde něco stane, pak vzhledem k vysoké objasněnosti jednotlivých případů se na pachatele rychle přijde," vysvětlil okresní velitel Jaromír Tkadleček, který dále dodal, že si velmi váží postupně se rozvíjející spolupráce s místními samosprávami.

„Díky špičkovému kamerovému systému, který pořídilo Město Albrechtice za půl milionu korun, jsme hned první měsíc byli schopni odhalit tři trestné činy, jež by bez něj byly jen těžko takto rychle vyšetřeny," pochválil obce v okrese Jaromír Tkadleček.

V roce 2013 věnovaly obce a města v okrese Bruntál peníze policii na pohonné hmoty za více než dvě stě tisíc korun a za vybavení pro policisty více než sto tisíc korun.

Jan Pirkl