Games club Royal funguje v zánovní celnici, kterou v roce 2002 přiletěl osobně otevřít premiér Miloš Zeman. Po vstupu do Schengenském prostoru nepotřebný hraniční přechod za víc jak padesát milionů korun stát daroval obci Vysoká.

Hledání nájemce pro obecní celnici bylo od počátku chybné. Obec záměr pronájmu moc neprezentovala a nesplnila ani zákonnou povinnost zveřejnění na internetu. Potenciální zájemci z nabídky nevyčetli ani to, zda dostanou smlouvu na dobu určitou, či neurčitou nebo jaká bude výše nájmu.

O roční výpůjčce celnice bez placení nájemného a dalších pobídkách se obec Vysoká zájemcům zapomněla zmínit. Přestože Vysoká si původně stanovila podmínku pronajmout celý soubor nemovitostí, nakonec část objektů do nájemní smlouvy vůbec nezahrnula.

Moc lidí se o nabídce nedozvědělo, takže jediným zájemcem o celnici byl Michal Satke, který si získal sympatie zastupitelů bohulibým záměrem. Nasliboval kadeřnictví, manikúru, pedikúru, solárium, masáže, kosmetický salon, lékárnu, ordinace lékařů, infocentrum, tetovací salon, dětský koutek, obchod se zbožím z USA, zařízení pro sportovní vyžití jako lukostřelba, horolezecká stěna, kulečník a bowling, kanceláře, trhy, výstavy i školicí centrum pro firmy.

Dostal pronájem do roku 2024. Navíc se mu podařilo zastupitele přesvědčit, že novostavba vyžaduje investice, takže získal obrovskou celnici s víc jak tisíci metry užitné plochy a půlhektarem pozemků za pouhých osm tisíc korun měsíčně. A jako bonus první rok užívání zdarma.

Výhody ani podezřele nízké nájemné nebyly projednány ani schváleny v zastupitelstvu.

Zastupitelé po čase začali reptat, že herna Games club Royal je něco jiného než slíbený dům sportu, obchodu, kosmetiky, vzdělání a služeb. Michala Satkeho nic nenutilo dodržet své sliby, protože jeho podnikatelská činnost není v nájemní smlouvě specifikována.

Podle Satkeho je Games club Royal pro Vysokou přínosem, protože místním zpestřil nabídku trávení volného času, vytvořil pracovní místa, zhodnocuje obecní majetek, a ještě kromě nájmu odvádí do obecní pokladny peníze z hazardu.

Když zastupitelé volali po ukončení nevýhodné smlouvy, starostka Vysoké Marcela Hrancová zvedla nájem celnice z osmi na 11,5 tisíce korun, a tím považovala problém za vyřešený. Situaci tím neuklidnila, protože tento krok učinila bez vědomí zastupitelstva. To už došla trpělivost Oldřichu Michálkovi, který se stal mluvčím nespokojených občanů Vysoké, kteří chtějí hospodárné a transparentní nakládání s obecním majetkem.

Aby dosáhl zrušení nevýhodné smlouvy s Michalem Satkem, rozhodl se žalovat obec Vysoká. Michálek v žalobě upozornil, že ve výběrovém řízení na pronájem celnice obec uvedla potenciální zájemce v omyl tím, že je neinformovala o extrémně levném nájmu a smlouvě plné výhod a pobídek.

„Je-li smlouva uzavřena v rozporu s avizovaným záměrem a jeho podmínkami, je absolutně neplatná pro obcházení zákona," rozhodla soudkyně Jana Roznosová o neplatnosti nájemní smlouvy mezi Vysokou a Michalem Satkem. Protože obec Vysoká podala proti rozsudku odvolání, musí o platnosti, či neplatnosti smlouvy rozhodnout krajský soud.