Vyšetřováním a dalšími procesními úkony ze strany krnovských a bruntálských kriminalistů bylo zjištěno, že obviněný muž nejméně od konce měsíce října 2019 do půlky prosince jako fyzická osoba podnikající podle živnostenského zákona a současně jako dovozce registrovaný u Celní správy České republiky zakoupil převážně v Čínské lidové republice dosud zcela přesně neustanovené množství padělků zboží, a to hodinek renomovaných značek.

Takto získané a opatřené neoriginální zboží neznámé výroby a vydávané za značky s ochrannou známkou Daniel Wellington, Emporio Armani, Diesel, Michael Kors a další uváděl do volného oběhu prodejem prostřednictvím e-shopu na svých internetových stránkách různým zákazníkům zejména po celé České republice, kterým je distribuoval různými zásilkovými službami.

„Tímto způsobem obviněný dovezl, přechovával a nabízel do oběhu výrobky neoprávněně označené ochrannou známkou, k níž přísluší výhradní právo jiným právnickým či fyzickým osobám a tuto skutečnost činil i přes skutečnost, že již v minulosti byl na své protiprávní jednání upozorněn příslušným Celním úřadem. Výše způsobené škody je předmětem dalšího vyšetřování a obviněný 38letý muž může být potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci,“ uvedl policejní komisař René Černohorský.

Na objasnění výše uvedené trestné činnosti úzce spolupracovali krnovští a bruntálští policisté a kriminalisté s příslušníky Oddělení odhalování celních podvodů Generálního ředitelství cel v Ostravě. V místě trvalého bydliště obviněného muže byla na základě příkazu Okresního soudu v Bruntále provedena domovní prohlídka, přičemž v jeho krnovském bytě, ve sklepních prostorách domu a v motorovém vozidle bylo nalezeno a zajištěno 108 kusů hodinek s označením padělků značek Armani, Boss, Diesel, Timex, Casio, Festina a dále 123 kusů krabiček k těmto hodinkám a také různé množství a druhů dárkových taštiček označených stejnými značkami zboží.

Zakročující strážci zákona zajistili rovněž i různé účetní doklady a stolní počítač pro účely dalšího vyšetřování a k provádění různých expertíz, zkoumání a posudků. Policisté pak zablokovali i internetovou doménu podvodníka, aby jeho webové stránky s e-shopem již nemohly páchat další trestnou činnost.