V areálu léčebny, která patří ke Sdruženému zdravotnickému zařízení Krnov, v té době již natahovali přívod vody místní dobrovolní hasiči. Proudnice vedly z jejich cisterny až do třetího patra. Dobrovolní hasiči nečekali na příjezd profesionálních hasičů z Krnova a v dýchacích přístrojích sami začali s evakuací osob. Krnovští hasiči však na sebe nenechali dlouho čekat a do velkého námětového cvičení se po příjezdu zapojili také.

Dobrovolné hasiče čekal úkol v dýchacích přístrojích snést vozíčkáře ze třetího patra před budovu. Poprvé byla v takové akci otestovaná starší plošina, kterou hasiči získali nedávno a již na ní částečně provedli generálku. Za pomocí plošiny byl ze třetího patra evakuován zdravotnický personál. Krnovští profesionálové se svoji výškovou technikou evakuovali nejen pracovníky léčebny, ale také zraněného na speciálních nosítkách.

„Vzpomínám si, že tady kdysi dávno skutečně hořelo, ale to bylo z druhé strany. Tady z této strany budovy hasiči ještě nikdy nebyli,“ řekl jeden pamětník, který úsilí hasičů bedlivě sledoval. Samotní hasiči se při cvičení chtěli zejména seznámit s léčebnou.

„Považujeme takováto cvičení za velmi důležitá a jsme rádi, že nám vyšlo opět vstříc vedení Sdruženého zdravotnického zařízení Krnov a umožnilo nám cvičit za běžného chodu léčebny. Kromě seznámení se z objektem jsme potřebovali zjistit, zda se je možné s technikou dostat k budově ze zadní strany. Což je v případě zásahu reálné. Chtěli jsme si také zkusit spolupráci se zdravotnickým personálem, který opět potvrdil, že zná pravidla požárního poplachu. Mezi další úkoly cvičení patřila evakuace klientů léčebny,“ řekl Petr Křištof, velitel albrechtických dobrovolných hasičů a profesionální hasič krnovské jednotky.

Vedení nemocnice je rádo, že se osvědčil personál a byly vyzkoušeny různé druhy evakuace personálu i klientů léčebny. „Jsme rádi, že si hasiči po nedávném cvičení v krnovské nemocnici vybrali opět naše pracoviště. Personál si může prakticky vyzkoušet postup jako kdyby se jednalo o reálný zásah. Hasiči se zase seznámí s prostředím a v případě nedostatků je máme možnost odstranit. Potěšilo nás, že i v tomto případě bylo vše v pořádku,“ sdělil Roman Gavanda, ředitel Sdruženého zdravotnického zařízení Krnov.