Demolici brány borců na krnovském stadionu provedla firma Aleš Fousek za necelých 840 tisíc korun. Tuto veřejnou zakázku nezískala obvyklým otevřeným výběrovým řízením, do kterého se může přihlásit každý, ale na základě takzvaného poptávkového řízení.

Jeho podstatou je, že město osloví několik předem vytipovaných firem, které jsou schopné zakázku zrealizovat. Předpokládá, že se do soutěže přihlásí pouze firmy, které mají o zakázku skutečný zájem, takže vzhledem ke konkurenčnímu prostředí budou muset mezi sebou soupeřit nabídkou co nejnižší ceny.

Fiktivní rádoby konkurence

Pokud se ale firmy předem domluví, která z nich zakázku dostane, a soupeření ve výběrovém řízení pouze předstírají, rozhodně to není fair play. A nejspíš je to i proti zákonům.

Úkolem soudu v Bruntále je prokázat, zda k takovým dohodám mezi firmami došlo v případě brány borců, a pokud ano, zda lze takové zákulisní dohody trestat podle zákona. Hledá i odpověď na to, zda v tomto případě vznikla městu Krnov nějaká škoda.

Většina obviněných odmítla vypovídat

Před soudem stanulo šest obžalovaných. Pět vedoucích pracovníků stavebních firem využilo svého práva před soudem nevypovídat. Někteří odmítli vypovídat i předtím na policii v přípravném řízení. Jediný, kdo odpovídal na všechny otázky policii i před soudem, byl úředník Georgios Bazakas.

Zdůvodnil svůj postoj tím, že se ničeho špatného nedopustil, takže nemá co skrývat. Opakovaně zdůraznil, že jako vedoucí investičního oddělení vždy pouze plnil své pracovní úkoly podle pokynů svých nadřízených.

Pro média se ke kauze odmítla vyjádřit státní zástupkyně i všichni obžalovaní.

Fousek zpracoval podklady ostatním

Před soudem byla přečtena výpověď Aleše Fouska na policii. V ní přiznal, že zpracoval rozpočty a podklady pro výběrové řízení nejen za sebe, ale také pro ostatní firmy. Na svou obhajobu uvedl, že si nemohl být jistý, zda je firmy opravdu odevzdají v této podobě nebo si je do výběrového řízení pošlou pozměněné, takže přece jen konkurence dostala šanci zafungovat.

Dále Aleš Fousek v únoru na policii vypověděl, že Georgios Bazakas pověřený zorganizováním výběrového řízení o ničem nekalém nevěděl. Když se Bazakas od policie dozvěděl, že je podezřelý z podílu na zmanipulovaném výběrovém řízení, byl z toho v šoku. Dále Fousek na policii vypověděl, že si uvědomuje, jak svým jednáním poškodil dobré jméno své firmy.

Jaké jsou vztahy Fouska a Bazakase

Soudce vyzval Georgiose Bazakase, aby se pokusil popsat své vztahy s Alešem Fouskem.

„Známe se spíše po pracovní stránce. S panem Fouskem se soukromě nescházím, nechodíme nikam spolu na pivo a co se týká telefonních hovorů, řešíme spolu pouze pracovní záležitosti. S panem Fouskem si sice tykáme, ale v rámci této branže si já tykám se všemi, takže to není nic neobvyklého.

Nejedná se mezi námi o žádné standardní přátelství," vypověděl Bazakas.

Soudní znalec

Soud se kromě podílu jednotlivých obžalovaných na zmanipulovaném řízení také snaží zjistit, zda při této zakázce mohla vzniknout městu nějaká škoda. Vyslechl soudního znalce Pavla Prokše, který hodnotu zakázky odhadl na 783 tisíce korun.

Tento odhad je sice asi o padesát tisíc korun nižší oproti ceně, za jakou provedl demoliční práce Aleš Fousek, ale rozdíl není nijak dramatický. Navíc obžalovaní zpochybňovali odbornost soudního znalce v oblasti rozpočtů a upozorňovali, že pracoval jiným systémem výpočtů než Fousek.

Georgios Bazakas argumentoval, že znalec stadion na vlastní oči neviděl a pracoval jen na základě písemného zadání a podkladů.

Další pokračování až v únoru

Soud nařídil další jednání na 17. února. Vyslechne další znalce, kteří posoudí hodnotu stavebních a demoličních prací. V únoru soud předvolá další svědky. Bude mezi nimi například krnovský místostarosta Michal Brunclík.

Ten pomůže soudu objasnit, proč bylo zvoleno právě poptávkové řízení nebo jak se na radnici dodržovaly a kontrolovaly interní předpisy, takzvaná opatření obce.

Fidel Kuba, Jana Smékalová