Původní rozsudek bruntálského soudu poslal v roce 2010 oba muže, úzce spojené s dnes již zaniklou společností Nemocnice Bruntál, na čtyři roky do věznice s dozorem. K tomu okresní soud vyměřil Špinarovi čtyři sta tisíc korun jako peněžitý trest, Jarmarovi pak ještě o sto tisíc korun víc. Ani jeden z odsouzených nesmí podle rozsudku působit ve statutárních orgánech spojených se zdravotnickými zařízeními, Špinar dva roky, Jarmar roky tři.

Oba muži se tehdy proti rozsudku ještě v soudní síni odvolali ke krajskému soudu, který vrátil případ zpět do Bruntálu. Požadoval vyslechnutí dalšího ze svědků. Krajský soud se rovněž pídil po Organizačním řádu společnosti Nemocnice Bruntál. Také požadoval živnostenská oprávnění jedné ze svědkyň.

Nyní, po skončení dokazování, bruntálský soud vynesl v pondělí 16. dubna staronový rozsudek odsuzující dvojici opět ke čtyřletému vězení. „Důkazy, které podle pokynů Krajského soudu v Ostravě okresní soud provedl, nevedly ke změně důkazní situace, spíše naopak potvrdily správnost původně vyneseného rozsudku," odůvodnila své rozhodnutí předsedkyně senátu Vladimíra Kikerlová.