Bruntálský soud sice někdejší vedoucí pracovníky nemocnice potrestal 7. listopadu 2008 pětiletým vězením, ti ale dělají vše pro o, aby za katr nemuseli. Podle rozsudku Pavel Šatura, Miloslav Bureš a Bohuslav Špinar shodně znevýhodnili 256 firem a obchodních partnerů o více než 34 milionů korun bez vyměřeného penále. Mnozí živnostníci kvůli nim zkrachovali, některé z nich situace položila i zdravotně.

V době své vlády nad zdravotnickým zařízením provozovaným akciovou společností Nemocnice Bruntál a.s. měli tito tři manažeři zvýhodňovat spřízněné společnosti Lemak, s. r. o., a Renebo, s. r. o.

Těm jediným platili za nasmlouvané služby. Lemaku, dodnes vedenému ředitelem Miloslavem Burešem, platili za dodávku léčiv a zdravotnického materiálu, Renebu za zpracování účetnictví, ač vlastních fundovaných ekonomů měla ve svých řadách Nemocnice Bruntál a.s. více než dost.

Už dvakrát se kauza vrátila do Bruntálu

Odsouzeni jsou bývalí členové představenstva společnosti nepravomocně. Ostravský krajský soud už podruhé vrátil kauzu do Bruntálu zpět k dořešení formálních záležitostí. Poprvé se domáhali odsouzení a jejich advokáti znevěrohodnění ekonomky a auditorky, tehdy jejich taktika nevyšla. Žena je fundovanou ekonomkou a měla právo v případu vystupovat jako znalkyně, konstatoval soud a pětiletý rozsudek nezměnil.

Napodruhé má soudní senát vyslechnout zástupce zdravotních pojišťoven, zda tyto řádně a včas platily nemocnici a zda existovaly jiné organizace, které dodávaly nemocnici stejný materiál jako Lemak a kterým nemocnice na rozdíl od Lemaku neplatila. Že by v případu nadnesl někdo nějaké nové skutečnosti a důkazy, je přitom nereálné.

„Z pokynu krajského soudu budou vyslýcháni pouze zástupci zdravotních pojišťoven k otázce hrazení jednotlivých léčebných úkonů. To je jediná otázka, kterou se hodláme zabývat. Opětovně bude vyslechnuta znalkyně a opětovně správce konkurzní podstaty,“ řekla Deníku bruntálská soudkyně Vladimíra Kikerlová.

Nadešel čas na zdržovací taktiku

Souzení manažeři a jejich obhájci přikročili nyní ke zdržovací taktice. Poprvé se omluvil z jednání ze zdravotních důvodů Miloslav Bureš, podruhé jeho advokát Jiří Kúr. Soudkyně kvůli obstrukcím odložila líčení na 26. ledna. Tehdy se omluvil z jednání pro změnu doktor Pavel Šatura.

V odloženém termínu 9. února prý zase nemohl k soudu Steve Georges, obhájce Pavla Šatury. Do hry v této chvíli vstoupil i obhájce Kúr, že neměl doručeno předvolání k soudu včas jeho klient Miloslav Bureš. Tentokrát už neponechala bruntálská soudkyně nic náhodě a nařídila dva nové termíny jednání na začátek března.

„Bývá běžné, že si převezmou obžalovaní předvolání na poslední chvíli, ale obvykle přijdou a sdělí, že souhlasí se zkrácenou lhůtou, spolupracují. Přitom jednání v tomto případu začalo 14. května 2007, tedy za tři roky se podle svých sdělení nebyli schopni obžalovaní a jejich obhájci na jednání připravit,“ posteskla si Vladimíra Kikerlová.

Zbývá jen jeden člověk, který jednání ještě neblokoval

Doručit předvolání nechá prostřednictvím Policie ČR, aby se neopakovaly předchozí sice zákonné, ale nemorální prostředky obhajoby a obžalovaných. Jediný, kdo zatím neblokoval jednání, je třetí obžalovaný, Bohuslav Špinar.

Co se týče trestně právních předpisů, odsouzení žádný neporušili. Jejich postup se ale může mnohým jevit jako obstrukce, která má zpozdit jejich spravedlivé potrestání. „Aby někdo zmařil hlavní líčení čtyřikrát po sobě v jedné řadě, s tím jsem se během své dlouholeté soudní praxe v tak rozsáhlé kauze ještě nesetkala. Je to velmi neobvyklý způsob, i když právo je na jejich straně,“ uvedla Kikerlová.