Jaroslav Skácel se narodil v roce 1928 ve Ždánicích na Moravském Slovácku. Vystudoval přírodovědeckou fakultu v Brně. V roce 1951 obhájil svou disertační práci v problematice rudních ložisek. Právě rudy přivedly Jaroslava Skácela do Jeseníků, kterým zasvětil celý svůj život. 

"Jeseníky byly v období poválečného nadšení a očekávání označovány jako československý Ural. Výsledky jeho práce při ověřování desítek jesenických lokalit a v rámci vyhledávacích geologických průzkumů v Horním Benešově, v Horním Městě i ve Zlatých Horách prokázaly, že jesenická ložiska představovala nejvýznamnější surovinovou základnu rud barevných kovů tehdejšího Československa," uvedla vedoucí Státního okresního archivu v Jeseníku Bohumila Tinzová.

Jako expert v zahraničí

V roce 1968 vypracoval Jaroslav Skácel rozsáhlou surovinovou studii Jeseníků. Opakovaně pracoval i jako expert v zahraničí. Po krátké expertize na ložiscích ve Vietnamu roku 1976 pracoval celkově téměř deset let v rámci několika pobytů v Maroku.

Zde se zabýval především geologickým průzkumem měděných a stříbrných rud, pomáhal také vychovat jednu generaci marockých rudních geologů a techniků. Výraznou měrou přispěl k tomu, že česká geologie má stále v Maroku dobré jméno. 

"O svém pobytu v této zemi napsal knihu Maroko očima geologa, ve které mapoval nejen vlastní poznání přírodních poměrů, geologie, mineralogie a ložiskových nerostných surovin, ale všímal si také života marockého lidu, jeho historie, zvyků a tradic," dodala Bohumila Tinzová.

Město Jeseník udělilo Jaroslavu Skácelovi čestné občanství. Poslední rozloučení s touto osobností se uskuteční v pátek ve 13 hodin v obřadní síni v Jeseníku-Bukovicích.