Nejlepší v češtině a výborní i v matematice. Tak dopadli žáci páté třídy základní školy a gymnázia PORG ve srovnávacích testech, kterých se zúčastnilo na dvě stě padesát škol z republiky.

„V jazyce českém byli naši žáci nejlepší. V ostatních předmětech se umístili v první desítce,“ řekla Dagmar Dluhošová, ředitelka školy PORG.

Udělal jsem pokrok

Jedním z těch, kteří testem prošli, byl i desetiletý Vojtěch Loskot. „Testy jsem zvládl, zdály se mi jen o něco těžší než ty, které běžně ve škole děláme,“ zhodnotil chlapec, který ještě v loňském škole navštěvoval základní školu v Bílovci. „Tady na PORG jsem udělal velký pokrok hlavně v angličtině. Cítím, že se lépe domluvím,“ zhodnotil Vojtěch Loskot. Další výhoda školy je podle něj v široké nabídce kroužků. „Nemusím nikam dojíždět, kroužky jsou přímo ve škole. Chodím do stolních her a také píšu pro školní noviny. Jednou bych totiž chtěl být novinář nebo spisovatel,“ prozradil desetiletý Vojta.

Učit na škole pro nadané žáky je velká změna i pro třídní učitelku páťáků Martinu Čiklovou.

„Musím si dávat pozor na to, co těm dětem říkám, ony se opravdu nedají opít rohlíkem. Jsou velmi zvídavé, dávají pozor a na cokoli, v čem se spletu, mě hned upozorní. Často se dozvím něco nového i já od nich,“ usmívá se Martina Čiklová, která v minulosti vyhrála anketu o nejoblíbenějšího učitele.

Dodává, že její žáky by to v běžné škole nebavilo. „Tam se rytmus přizpůsobuje většině, a nadprůměrně nadané děti tedy tak trochu tlumí. Vyučování je tolik nebaví, protože se probírá řada věcí, které ony už znají,“ vysvětluje učitelka.

Ve škole se platí školné 87 tisíc za rok. Rodiče, kteří jej nemohou hradit v plné výši, mohou požádat o stipendia.

„Stipendium může být maximálně devadesát procent školného. Nárok na něj mají děti, jejichž rodiče nemají součet ročních hrubých mezd vyšší než 850 tisíc korun,“ vysvětlila Dagmar Dluhošová s tím, že stipendium pak platí po celou dobu školní docházky a v současné době jej má vyřízena zhruba jedna čtvrtina žáků.

V každé třídě Základní školy PORG je osmnáct dětí. Na gymnáziu studuje v každém ročníku čtyřiadvacet studentů. Ti ukončí školu mezinárodně uznávanou maturitou IB.

Škola nejen pro bohaté

„Žáci k nám přestupují i v průběhu školního roku. Musí ale splnit přestupní zkoušky,“ míní ředitelka a vyvrací představu, že škola je pouze pro bohaté. „Rozhodně to není tak, že kdo zaplatí, může automaticky chodit na naši školu. Děti napřed musí prokázat, že mají na to, studovat na naší škole, a musí plnit nároky po celou dobu. Nesmí mít také žádné kázeňské prohřešky,“ vyjmenovává Dluhošová.

Rodiče i žáci si velmi pochvalují školní jídelnu, kde vaří kuchař, který dříve pracoval v hotelu Clarion. „Denně mají děti dvě svačiny a oběd. Zatím si mohou vybrat ze dvou jídel, ale brzy nabídku ještě rozšíříme o jedno bezmasé jídlo,“ přibližuje ředitelka.

K TÉMATU

Základní škola a gymnázium PORG sídlí v budově bývalé Základní školy Rostislavova ve Vítkovicích. Je to prozatím jediná mimopražská pobočka Prvního obnoveného reálného gymnázia (PORG), jehož ředitelem je Václav Klaus mladší a které má v hlavním městě dvacetiletou tradici. Školy PORG

v Praze mají vynikající pověst a výsledky. Poptávka po studiu na PORG sedminásobně převyšuje jejich kapacitu. Stipendia, která škola poskytuje, jsou ze studijního fondu bývalého šéfa ČEZ Martina Romana, který je předsedou správní rady PORG.