Region Průměrná cena vody v okresních městech za celou ČR je 84,71 koruny za kubík. Lidé v Ostravě platí za vodné a stočné celkem 77,30 koruny (zákazníci OVAK) nebo 81,07 koruny (zákazníci SmVaK Ostrava).

V Krnově platí lidé za kubík vody zhruba o 30 korun méně 48,42 koruny. Cena se postupně zvyšuje, ale rozhodně ne o tolik jako jinde. Oproti loňsku se zvýšila cena krnovské vody o 60 haléřů.

Je to důsledek toho, že Krnov si v časech privatizace jako jedno z mála měst v republice ponechal vodárny ve svém vlastnictví.

V Bruntále mají vodné a stočné oddělené, protože každou službu poskytuje jiný vodárenský podnik. Dodavatelem pitné vody je VaK Bruntál a. s., vodné stojí 40,94 koruny. Cena za stočné je 30,27 koruny. Provozovatelem této služby jsou SmVaK Ostrava.

VaK Bruntál, které jsou vlastněny z 97 procent obcemi a tři procenta majetku vlastní soukromé osoby, dodává vodu také do Rýmařova.

„Pro VaK Bruntál neplatí dnes často omílaná skutečnost, že vodárenské společnosti vlastní nebo spravuje cizí kapitál a každoročně vyvádí za hranice miliardy korun z dividend. Společnost používá veškerý svůj zisk na obnovu a rozvoj svého majetku, nevyplácí svým akcionářům dividendy,“ uvedl na konci loňského roku starosta Rýmařova Petr Klouda v souvislosti s kalkulací ceny vody na rok 2018.

Občané musí ale všude počítat s tím, že cena vodného a stočného bude postupně narůstat.

„Kanalizační infrastruktura a čistička odpadních vod jsou v majetku města. Spravuje ji městská společnost Městské služby Rýmařov s.r.o. Letos byla provedena technická inventura infrastruktury. Ukázala, že přibližně 65 procent majetku je v dobrém stavu a zbytek vyžaduje v nedaleké budoucnosti svoji obnovu. Tu město provádí (společně s vodovody VaK Bruntál) při rekonstrukci komunikací, kdy zároveň dochází k oddělení splaškové a dešťové kanalizace,“ vysvětlil Petr Klouda.

Obce mají zákonnou povinnost tvořit finanční zdroje na obnovu majetku tak zvaný Fond obnovy kanalizační infrastruktury, ze kterého jsou financovány rekonstrukce a opravy infrastruktury a čističky odpadních vod.

Kolik se do tohoto fondu dává? „Výše každoroční tvorby fondu je stanovena podle rozsahu a stáří majetku. Je povinnou součástí kalkulace a významně se podílí se na zdražování stočného,“ odpověděl starosta Rýmařova.