Tento víkend mělo být na řece Moravici opět živo, měl se zde konat další díl ze seriálu letošních sjezdů, na programu byla kanoistická splutí. Vyskytl se ale zádrhel a nemůže za to nedostatek vody, té je oproti loňsku dost. Problém vznikl u rybářů, kteří však s kalendářem pro rok 2019 již dříve souhlasili.

„Obrátil se na nás Český rybářský svaz s žádostí o vydání zákazu vodáckých akcí na řece Moravici. K žádosti přiložil mimo jiné bakalářskou práci Fakulty rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity,“ uvedla tisková mluvčí Povodí Odry Šárka Vlčková s tím, že po obdržení takovéhoto podnětu musí zaujmout jisté stanovisko.

Podle rybářů zde při sjezdech dochází k narušení rozmnožovací schopnosti a škodlivému zásahu do přirozeného vývoje zvláště chráněných živočichů z důvodu vypouštění chladnější vody pro potřeby sjezdů.

Vodohospodáři požádali pořadatele vodáckých sjezdů, aby záležitost projednali s orgány ochrany přírody. „Čekali jsme na jejich vyjádření. Navíc vodáci potřebovali čtrnáct dnů dopředu vědět, zda jim vodu pustíme,“ doplnila Vlčková a na závěr ještě dodala: „Bylo to nešťastné, že se to stalo zrovna v tuto dobu. Ač jsme se snažili, bylo jasné, že se to nestihne. Náš záměr není dělat vodákům problémy, vždy jsme se s nimi na všem domluvili.“

Teoreticky se ale akce mohla uskutečnit. „Povolení nám přišlo ve středu, tedy jen pár dnů před akcí, ale to není organizačně možné znovu obnovit již zrušenou akci,“ doplnil předseda spolku Campanula vodáci. Nikdo nevěděl, kdy vyjádření orgánu ochrany přírody přijde.

„Povodí Odry tak postupovalo nejspíš z předběžné opatrnosti,“ přemýšlí Adam Šindler nahlas a jedním dechem dodává, že se bude sjíždět řeka Opava.

„Lidé se připravovali, že si užijí víkend na vodě, jezdí sem i hodně turistů z Polska, bylo by to velké zklamání, kdybychom nevymysleli náhradní program,“ uzavřel s tím, že doufá v bezproblémový zářijový sjezd v jeho plném rozsahu po oba dva dny.

Během dvou dnů oblíbené sjezdy Moravice navštíví přibližně okolo dvou tisíc lidí.