Do průmyslového podniku nastoupil nejprve jako kovář, v roce 2013, kdy byly strojírenské Vítkovice na svém vrcholu, v nich sám zaměstnával osm tisíc lidí. Úsilí, které podniku věnoval, bylo tak enormní, že revoltující národ v devětaosmdesátém ani nevnímal.

„V lahvárnách nám tehdy ujížděly patky haly a my jsme je fixovali, aby se nám budova nezřítila do jámy. Neměl jsem vůbec čas na nějakou revoluci. Řešili jsme to, že stavíme špičkovou technologii,“ říká Světlík.

V sametové talk-show Světlík hovoří nejen o vzestupu strojírenského holdingu, ale i o zrodu turistického magnetu Dolních Vítkovic. Mezi Ostravany si dokonce nechával dělat sociologický průzkum, jestli je vůbec chtějí.

Kompletní harmonogram všech akcí věnovaných 30. výročí sametové revoluce najdete na speciálních webových stránkách ostrava30.cz.
Příští týden bude hostem sametové talk-show ostravský Belgičan David Girten.

„To místo je se mnou spjaté čtyřicet let. Než jsem se stal inženýrem, chodíval jsem tam na brigády,“ vzpomíná Světlík, podle vlastních slov kapitalista proti své vůli.

Prozrazuje, jak relaxuje u svého oblíbeného výtvarného umění, jak vnímá negativní reakce spojené naposledy například s demolicí komína Strakáče, a pro sebe si nenechává ani zajímavosti o svém strojírenském holdingu, který tvoří pouhých šest procent celých někdejších Vítkovic.

„Ve strojírnách Ostravané moc nepracují. Dominantní zastoupení v nich mají Hlučínsko, Novojičínsko a Karvinsko. To jsou tři dominující okresy, z nichž se do Vítkovic za prací dojíždí,“ říká Jan Světlík s krásným dodatkem: „Ale Ostraváci jsou prima.“

V talk-show se také dozvíte, proč Ostravu srovnává s Prahou, proč by za dalších třicet let měla mít 500 tisíc obyvatel a pět milionů turistů nebo co považuje za své největší osobní zklamání, spojené s možnou, avšak neuskutečněnou podobou města.

Rozpovídá se i o 140tunovém obru jménem Bolt Tower či svém nejoblíbenějším místě v Ostravě. À propos, dočkáme se někdy Jana Světlíka na pódiu Colours of Ostrava, jak hraje na trubku?

Zdroj: Youtube

Co je projekt SametOVA!!! 1989-2019?
Stejně jako v minulých letech u 70. výročí konce druhé světové války či třeba 750. výročí první písemné zmínky o městě, nechce vedení Ostravy nechat zapadnout ani další významný milník v naší historii 30 let od sametové revoluce. Projekt nazvaný trefně SametOVA!!! 1989-2019, jehož partnerem Deník je, počítá vedle vzpomínkové talk-show s jedenácti osobnostmi města Ostravy také s velkolepou čtyřdenní akcí na Masarykově náměstí (15. až 18. listopadu), společnou besedou všech ostravských polistopadových primátorů a finančně podpoří bezmála dvacet akcí a projektů, které připomenou sametovou revoluci.