Za projektem stojí nadšenci a učitelé 1st International School of Ostrava a architekty Markéty Vysloužilové, kteří tak chtěli umožnit žákům i studentům škol z okolí parku využít možnosti výuky v přírodě. Projekt venkovní třídy je inspirovaný zahraničními školami, jež v mnohých případech tzv. venkovní učení nabízejí. Venkovní třída ale slouží všem občanům města, je to tedy komunitní projekt s cílem lepšího žití a využití přírodních ploch v centru Moravské Ostravy.

Oficiální křest proběhne v pátek 14. června ve 12.30 hodin. „Park je pojmenován po československých letcích, zvolili jsme proto jako vedlejší motiv a literární přesah knihu vášnivého letce de Saint Exuperyho. Při slavnostním otevření Venkovní třídy tedy zazní četba této knihy ve francouzštině v podání dnes už zabydleného skoro Ostraváka Manu Chillauda, jemuž bude v české četbě asistovat Kateřina Huberová z Českého rozhlasu Ostrava,“ uvedla za organizátory akce Lucie Kuluri.