„Aby se všichni vystřídali a nebylo nás tam tolik. Chtěla jsem na tu dřívější štědrovečerní bohoslužbu ve tři odpoledne, ale vyšla na mne stejně až ta v osm hodin večer,“ říká paní Růženka z Poruby patřící k aktivním farníkům.

Do kostela Nanebevzetí Panny Marie v Ostravě-Třebovicích (udržující ve městě venkovský ráz) chodívá pravidelně na tři sta dalších věřících. „Plus samozřejmě další lidé právě o vánočních svátcích,“ podotýká místní kněz Lukáš Engelmann s tím, že kapacitu k sezení mají 203 míst… a není neobvyklé, že tam lidé při mších i stávají.

Hygienická opatření proti čínské nákaze tu právě přes letošní Vánoce dovolují jen jednačtyřicet účastníků bohoslužby. Nepočítaje k nim asistenci faráře. Proto taky vydávají na mše vstupenky.

Vstupenky byly hned pryč

„Rozdávaly se týden před svátky, od středy, a hned byly pryč,“ líčí věřící. Někteří samozřejmě brávají více kusů – pro partnery či děti. Že by se někdo snažil dostat na vánoční mše dvakrát se tady sice nestává, ale na druhé straně muži z farnosti zastávající u bočních dveří kostela dveřníky, musí chtě nechtě odmítat ty bez vstupenek. Nejedna rodina odchází s jistým zklamáním…

„Nesu to bolestivě, pochopitelně bych byl rád, aby kostel navštívili svobodně všichni, kteří to chtějí. Ale taková omezení jsou nutností přinášenými dnešní dobou,“ uvádí třebovický duchovní.

Ten i kvůli snížené kapacitě účastníků mší svatých vyzývá lidi k „mediálnímu prožití“ online přenosů (z Třebovic mají dva), ať dostanou šanci jít na bohoslužbu ti bez internetového připojení.

Třebovický kostel zůstává v pátek 25. i v sobotu 26. prosince pro veřejnost otevřen do šesté hodiny večerní. „Není tu shromáždění, každý může přijít a spontánně rozjímat pár minut u jesliček,“ míní farníci.

Od neděle 27. prosince však přichází další zpřísnění – na mši smí pouze dvacet osob (deset procent tamní kapacity). Farář tudíž znovu upozorňuje na internetové přenosy.

K TÉMATU

Biskup před „půlnoční“ daroval plazmu

Z čínské nákazy (po lehkém průběhu) vyléčený ostravsko-opavský biskup a apoštolský administrátor Martin David odsloužil na Štědrý den tradiční večerní mši v Katedrále Božského Spasitele. Předtím se v týdnu stavil v Krevním centru ve Fakultní nemocnici Ostrava a daroval svou „rekonvalescentní“ plazmu. „Může někomu pomoci a třeba, ale nedělám si iluze, i zachránit život,“ nechal se slyšet. Tak jako od ostatních dárců se i biskupových 750 mililitrů plazmy dělilo na tři části a hluboce zmrazilo – pro budoucí podávání pacientům s koronavirem ve vážném stavu. David také vzkázal: „Tyto vánoční svátky v omezeních ukázaly, že se daly prožívat daleko skromněji, jednodušeji, a že jsme se mohli vrátit k těm podstatnějším věcem.“