Vrcholní představitelé tří kontinentálních velmocí se na podzim roku 1820 sešli v Opavě na kongresu, který výrazně ovlivnil význam města i jeho život. Impulzem byl revoluční vývoj v Neapoli.

Kníže Metternich na něj pozval zástupce pěti evropských velmocí. Rakousko, Prusko a Rusko reprezentovali císař František I., král Fridrich Vilém III. a car Alexandr I. Velkou Británii a Francii zastupovali vyslanci.

Hlavní jednání se uskutečnila od 20. října do 19. listopadu, kdy panovníci Rakouska, Pruska a Ruska podepsali protokol, potvrzující zásah zvenčí k potlačení revoluce.

KONGRESOVÝ PROGRAM

Pobyt monarchů s diplomatickým doprovodem vyplňovaly kromě jednání i vojenské přehlídky, kulturní programy, bankety a další společenské akce.

„Ulice byly pokryté dřevěnými fošnami, aby se po nich hosté nebrodili bahnem, vykázaní byli žebráci i jiné asociální osoby a bylo zajištěné plynulé zásobování nejen potravinářským sortimentem. Opava měla pro pořádání kongresu i výhodnou polohu a všechno zvládla v podstatě bez problémů,“ říká opavský historik Zdeněk Jirásek.

A které akce se v souvislosti s tímto významným výročím chystají? Raduňský zámek se do zapojí edukačními programy pro žáky 2. stupně ZŠ, představujícími zákulisí evropské diplomacie.

„Máme je dokončené, ale vzhledem k současné situaci je budeme nabízet až začátkem nového školního roku,“ říká kastelánka Markéta Kouřilová.

HRADOZÁMECKÁ NOC

Stejný duch ovládne v srpnu i raduňskou Hradozámeckou noc, která návštěvníkům nabídne kulisy pro příjezd delegací a večerní slavnost s empírovou hudbou, módou a ochutnávkou dobových jídel, připravovaných pro účastníky kongresu.

Přípravy jsou v plném proudu i ve Slezském zemském muzeu. „Chystáme výstavy, týkající se kongresu a doby jeho konání i výstavní panely. Budou instalované v těch částech Opavy, které byly s kongresem spojené a u budov, ve kterých byli ubytovaní významní účastníci. Zajištěné budou též komentované prohlídky. Tyto akce potrvají do začátku listopadu,“ uvádí mluvčí Slezského zemského muzea David Váhala. Na výstavním projektu muzeum spolupracuje s Národním památkovým ústavem, Zemským archivem a Slezskou univerzitou.