Jednou z významných investičních akcí, která se připravuje v Chuchelné, je oprava zdravotního střediska. To se totiž nachází ve špatném technickém stavu a zastupitelé stáli před nelehkou volbou. Podobně jako občané se rozdělili na dva tábory.

„První se přiklánějí k rekonstrukci a přípravě ordinací i komerčních prostorů s výhledem na budoucnost obce, ostatní by budovu zbourali, postavili něco menšího a přizpůsobili situaci současnému stavu nedostatku lékařů,“ vysvětluje starosta Chuchelné Rudolf Sněhota.

Většina zastupitelů nakonec zvedla ruku pro verzi kompletní opravy střediska, k němuž dojde v roce 2022 a půjde o investici za třicet milionů korun. Do Chuchelné jezdí za lékaři i občané ze sousedních Strahovic a z Bělé.

Květnatá louka ve středu obce.Květnatá louka ve středu obce.Zdroj: Deník/Veronika Bernardová

Hledá se dětský lékař a zubař

Obec již disponuje stavebním povolením a podala si žádost o dotaci, která by měla činit asi tři miliony korun. Kdyby na ni nedosáhla, uhradí všechny náklady ze své kasy. Ve druhé polovině tohoto roku by se mohl soutěžit zhotovitel tak, aby bylo vše připraveno na zahájení realizace oprav.

Muzeum Chuchelná.
Unikátní expozice Muzea Chuchelná vás provede obdobím druhé světové války

V Chuchelné ještě v minulých letech ordinoval zubař, dětský i praktický lékař. První dva zmínění však odešli do důchodu a v současné době zde působí pouze praktický lékař a jednou týdně sem dojíždí gynekolog.

„Naším cílem je středisko opravit, abychom sem lékaře opět dostali. Počítáme s tím, že tam ordinace připravíme, i když je doktorů aktuálně nedostatek. Ano, prostory mohou být prázdné i pár let. Ale budou připraveny. Musíme počítat s tím, že se situace může měnit a pak bychom pro lékaře žádné prostory neměli. Nemusí jít ale jen o ně, místnosti by se mohly využívat také komerčně. Ale ordinace pro zubaře a dětského lékaře si chceme zachovat a držet co nejdéle,“ přibližuje Rudolf Sněhota.

Zámek v Litultovicích.
Litultovice mají novou hasičskou zbrojnici i sběrný dvůr

V nově opraveném středisku tak bude nachystáno místo pro praktika, dětského, zubního lékaře a gynekologa. V přízemí se usídlí i knihovna, v podkroví pak vyroste ještě byt pro lékaře.

Nádraží v Chuchelné.Nádraží v Chuchelné.Zdroj: Deník/Veronika Bernardová

Točna vyřeší průjezdy autobusů

Do Chuchelné jezdí autobusové linky z Opavy a Ostravy. Jenže jejich trasa vede přes obec, konkrétně přes ulice Petra Bezruče a Komenského, s čímž nejsou spokojeni tamní obyvatelé. Problémy s průjezdem by proto měla vyřešit nová točna, která vyroste za náhradním hřištěm. Stavba za téměř pět milionů korun je již vysoutěžena a práce by měly být zahájeny začátkem prázdnin. „Dokončením této akce s vydáním kolaudačního rozhodnutí do konce letošního listopadu bychom mohli zastávku u kostela zrušit a tím konečně problémy s průjezdem přes naši obec vyřešit,“ říká starosta Chuchelné Rudolf Sněhota.

Základní škola.Základní škola.Zdroj: Deník/Veronika Bernardová

Otázky pro ředitelku školy

Odpovídá ředitelka ZŠ Chuchelná Monika Slivková

Co je u vás ve škole nového?

Netrpělivě sledujeme práce na novém školním hřišti a těšíme se, až si v září na něm zasportujeme. Konečně můžeme využívat novou přírodovědnou učebnu a její moderní vybavení, kterou jsme otevřeli na začátku tohoto školního roku, během pandemie. Její vybavení jsme nemohli zatím patřičně využít. Velká zásluha za novu učebnu patří naší obci, protože na reno,vaci přírodovědné učebny škola čekala bezmála dvacet let.

Jak jste zvládali situaci kolem pandemie koronaviru? Jak zvládáte tu současnou?

Máme radost, že jsme konečně všichni zase ve škole. Ačkoli nám distanční výuka leccos nového přinesla, všichni jsme se shodli na tom, že prezenční výuce se nevyrovná. Troufám si říct, že stejně to vidí i naši žáci. Proto, abychom mohli být spolu ve škole, nám nevadí testování ani nošení roušek. I když jsme uvítali, že během výuky roušky můžeme odložit. Ve školce, škole i družině plánujeme do konce školního roku výlety a projekty v okolí obce a chceme si poslední měsíc školy užít.

Ke Stěbořicím patří neodmyslitelně i stěbořické rybníky.
Rybníky, arboretum i rozhledna Šibenice. Pojďte s námi na návštěvu do Stěbořic

Na co těšíte?

Rozhodně se těšíme na prázdniny, protože jsme všichni ať ve škole nebo doma, jak žáci, tak učitelé celý rok poctivě pracovali a získali jsme mnoho znalostí a dovedností. Velký dík, patří také všem rodičům, kteří byli na velkou část roku pasováni do funkce pedagogů a s výukou dětem pomáhali. Dále se těšíme i na nový školní rok, kdy se snad budeme učit jen ve škole a nebudeme koukat do monitorů.

Centrum obce s rybníkem.Centrum obce s rybníkem.Zdroj: Deník/Veronika Bernardová

Nová stavební zóna je v řešení

Zájem o bydlení v Chuchelné roste. Obec v roce 2016 prodala tři stavební místa, v roce 2019 to bylo pět nových míst. „Žádnou stavební zónu tady ale jinak připravenou nemáme. Nyní jsme však na zastupitelstvu schválili, že bychom nějakou přichystat měli. Je to však otázka minimálně pěti let, možná i více. Pozemek pro tyto účely máme, získali jsme jej od Státního pozemkového úřadu, konkrétně jde o lokalitu na ulici K. M. Lichnovského. Nechali jsme zadat studii, která by mohla být hotova příští rok, v dalších letech se bude řešit projekt a budou se podnikat další kroky,“ upřesňuje starosta Chuchelné Rudolf Sněhota.

Z historie Chuchelné

Chuchelná.Chuchelná.Zdroj: archiv obceChuchelná leží v těsné blízkosti polských hranic. Obec je neodmyslitelně spjata s knížecím rodem Lichnovských, od 17. století se stala střediskem jejich panství. Lichnovští výrazně ovlivnili život a vzhled obce. V jejich zámku byl v roce 1952 zřízen rehabilitační ústav, fungující dodnes, využívány jsou stále i prostory bývalé továrny na len, v nichž nyní sídlí zakázková výroba vstřikovacích forem a výlisků z termoplastů. V Chuchelné se nachází devítiletá základní škola, mateřská škola, pošta, knihovna, několik restaurací, lékárna, aktuálně zde ordinuje praktický lékař a gynekolog. Do obce jezdí autobusové linky z Opavy a Ostravy a konečnou tady má také vlak.

V písemných pramenech se Chuchelná poprvé vyskytuje v roce 1349, a to hned jako Velká (Magna Chucheln) a Malá Chuchelná (Parva Chucheln). Malá Chuchelná se nacházela severně od dnešní obce v katastru obce Křenovice (dnes polské Krzanowice). Rozlišení velký a malý mělo původně obdobný význam jako starý a nový, i když ze zprávy z roku 1349 je zřejmé, že v tomto případě byl rozdíl i v počtech osídlenců.

Letecký pohled na Sudice.
Sudice se rozrůstají, už běží projekt pro další nové rodinné domy

Písemným pramenem s prvým historickým údajem o obci je opavský rejstřík mostného, který uvádí téměř sedm desítek míst, které musely Opavě odvádět tzv. mostný osp. Šlo tu o povinný, pevně stanovený každoroční příspěvek na udržování mostů přes řeku Opavu a cest k nim vedoucích.

Mostní rejstřík uvádí, že Velká Chuchelná platila šest měřic slezských obilí ročně (1 měřice asi 60 kg) a Malá Chuchelná tři měřice.

Název Chuchelná svědčí o tom, že ves zalidnili v okolí potoka Zbojničky usedlíci slovanského původu. Původ názvu se vysvětluje tak, že chuchelná je přídavné jméno k podstatnému jménu chuchel (chundel) a že tedy Chuchelná byla ves chuchli podobná, popřípadě ves, která něčím chuchel připomíná. Vyskytuje se rovněž výklad, že Chuchelná má toponymický význam jako ves pod svahem nebo na svahu.

Obecní úřad.Obecní úřad.Zdroj: Deník/Veronika Bernardová

Ve 2. polovině 14. století Chuchelná náležela ke zboží bořutínskému. Při dělení Opavska v roce 1377 připadl bořutínský majetek, který v té době držel Pašek z Bořutína k dílu krnovského knížete Hanuše. V témže roce k borutínskému panství patřily vsi Velká a Malá Chuchelná, Bořutín, Vojnovice a Vladěnín (poslední tři se dnes nacházejí v Polsku).

Poté byla Velká Chuchelná zřejmě od Bořutína odloučena a stala se pravděpodobně samostatným statkem, který někdy na počátku 15. století získali páni Břízkové.

Chuchelná později připadla ke zboží křenovickému a stala se majetkem kozelsko-olešnických knížat Kunata Černého a Kunata ml. Bílého.

Roku 1475 zabral křenovické zboží uherský král Matyáš Korvín a kolem roku 1486 je přenechal svému správci Kozelského knížectví Janu Sobkovi Bělíkovi z Kornic. Obětí uherských válek se na křenovickém zboží stala ves Malá Chuchelná, uváděná od roku 1472 jako pustá, když ji předtím zpustošila nejspíš uherská vojska při svém tažení do Slezska.

Ilustrační snímek.
Po pašeráckých stezkách na Hlučínsku

V 16. století se v držení Chuchelné vystřídalo několik pánů, mimo jiné Vaněk z Rohova, Jan Čeple z Belku, Václav Šamařovský z Rohova na Chuchelné, Jan Bravanský z Chobřan, přičemž v souvislosti s posledně jmenovaným je také naposledy jmenována Malá Chuchelná, která zřejmě definitivně zanikla a v písemných pramenech se již více neobjevuje.

Nejvýznamněji se do historie obce zapsal rod Lichnovských z Voštic. Ti zde žili a hospodařili od počátku 17. století až do roku 1945. Dnešní vzhled obce prakticky odpovídá tomu, jak ji měnili Lichnovští na přelomu 19. a 20.století.

Od roku 1742 se stala Chuchelná součásti Pruského království v důsledku válek o rakouské dědictví, kterým přišla Marie Terezie o většinu Slezska.

Budova Muzea Chuchelná.Budova Muzea Chuchelná.Zdroj: Deník/Veronika Bernardová

V roce 1920 se stala Chuchelná s celým Hlučínskem součásti Československa. Lichnovští vlastnili majetky v obci až do roku 1945, kdy jim byly zkonfiskovány na základě Benešových dekretů.

Dnes žije v obci 1270 obyvatel.

Zdroj: www.chuchelna.com

Zajímavost

Hrobka, která je jednou z památkových dominant Chuchelné, je známá pod názvem Mauzoleum knížat Lichnovských. Jejich osud je pohnutý – po druhé světové válce byl jejich majetek v Československu konfiskován a poslední majitel, konkrétně Hradce nad Moravicí, z rodu Lichnovských Vilém se po válce s rodinou odstěhoval do Brazílie.

Kaple sv. Kříže.Kaple sv. Kříže.Zdroj: Deník/Veronika Bernardová

Tip na výlet

Kaple sv. Kříže s hrobkou knížat Lichnovských

Jednou ze zastávek při procházce Chuchelnou by určitě měla být Kaple sv. Kříže, která se nachází u návesního rybníka v centru obce. Mauzoleum dal vyprojektovat a jeho výstavu zajistil v letech 1902 – 1903 opavský stavitel Julius Lundwall. Vznik kaple podnítilo úmrtí Karla Marii 5.knížete Lichnovského. Kromě něj tady spočinula v roce 1915 také jeho manželka Marie a v roce 1928 zde byl pochován i jejich syn Karel Max 6.kníže Lichnovský. Kapli s restaurovanými sarkofágy si lze až do konce října 2021 prohlédnout každou neděli od 14 do 15 hodin. Můžete se ale domluvit i na individuální návštěvě, potom volejte tel. 724 180 678 nebo 724 144 748. Za návštěvu pak bezesporu stojí i Muzeum Chuchelná s expozicí druhé světové války. Okolní hluboké lesy lákají k pěší turistice i vyjížďkám na kole. Vydat se můžete Stezkou rodu Lichnovských, určena je pro pěší i cyklisty. Vede místy, která jsou spojena s rodem Lichnovských, a to obcemi Chuchelná a dále polskými Krzanowicemi, Borucinem a Bojanówem.