Houfy lidí směřovaly na hrad k prohlídce nejrůznějších zajímavostí, tlačily se u stánků s občerstvením. Podstatná část návštěvníků vzala doporučení pořadatelů, aby přišli v maskách, vážně, především děti, které byly v maskách téměř všechny, a tak se od poledne na nádvoří hromadily čarodějnice všech věkových kategorií i vizáže.

Program pro všechny zájemce byl pestrý, kromě diskotéky Baby Jagy a následný rej masek s vyhlášením miss čarodějnice a mistra čaroděje, se různě soutěžilo, vyráběly se čarodějné hůlky, zapálila se vatra a mnoho dalšího.