U nandu pampových obstarává péči o potomstvo výhradně samec, včetně inkubace vajec. Samec se páří s více samicemi, které pak snášejí vejce do jednoho hnízda. Snůšku samec inkubuje 35–40 dní.

Následně pak o mláďata pečuje do stáří asi šesti měsíců. Vodí je a střeží, potravu si od prvních dní obstarávají mláďata sama. Ostravský samec zasedl na 18 vajec, která mu během jednoho týdne nasnášelo pět samic. Z vajec se 3. května vylíhlo deset mláďat, jedno se nevyklubalo a zbytek byl neoplozený.

Samce s mláďaty mohou návštěvníci Zoo Ostrava vidět ve výběhu naproti výběhu lvů (viz video).

| Video: Youtube

K tématu

Nandu pampový (Rhea americana) je nelétavý pták obývající jihoamerické pampy.

Je výborným běžcem (běhá rychlostí až 60 km/h). Křídla, která nemá uzpůsobená k letu, používá při běhu k udržování rovnováhy, nebo když chce prudce změnit směr, příp. zastavit. Žije v místech s vysokou travní vegetací, ale i na okrajích lesů. Vystupuje až do výšky 2000 m n. m.

Mladí nanduové zůstávají ve skupinách až do své pohlavní dospělosti, tedy do věku dvou až tří let. V Červeném seznamu (IUCN Red List) je řazen v kategorii blízko ohrožení (Near Threatened). V jeho domovině je ohrožován zejména lovem pro maso a využíváním travnatých ploch, které obývá, pro zemědělství.