„Rozhodnutí dosud nenabylo právní moci. V tuto chvíli čekáme, zda proti němu účastník řízení v zákonné lhůtě nepodá rozklad,“ sdělila Ivana Awwadová z tiskového oddělení ministerstva kultury.

Tančírna je jednou z nejkrásnějších staveb na Javornicku. Budovu s restaurací a sálem v secesním stylu nechal postavit vratislavský biskup kardinál Georg Kopp v letech 1906 až 1907.

Jednalo se o dřevěnou stavbu na kamenné podezdívce. Po konci druhé světové války Tančírna chátrala, v devadesátých letech jí hrozil úplný zánik.

Na základě zájmu místních obyvatel a spolků se jí ujala obec Bernartice, která jí vrátila původní krásu.

V okrese Jeseník se nachází na 180 kulturních památek. Patří mezi ně kostely, měšťanské domy, ale například i hřbitovy. Jedinou národní kulturní památkou, což je vyšší stupeň ochrany, je zámek Jánský Vrch v Javorníku.