Kromě slavnostního úkonu jej však čeká i další program. Zájemci se s touto osobností světové architektury mohou setkat na mezinárodním fóru Meltingpot v rámci Colours of Ostrava. Aktuální situaci stavby pak Steven Holl projedná s pracovním týmem, který unikátní stavbu řeší již řadu let, neboť, jak známo, architektonická soutěž byla připravována již od roku 2017.

„Nový koncertní sál v Ostravě se stane inspirativním místem pro veřejnost i návštěvníky ze zahraničí. Přivede do Ostravy kvalitní současnou hudbu a umožní městu zviditelnit se na světové hudební mapě. Jeho podoba ‚dokonalého akustického nástroje umístěného ve svém pouzdře,‘ která vzešla z pracovních výkresů, nyní získá svou konkrétní podobu v reálném prostoru a s reálným zvukem. Jedná se o nesmírně vzrušující okamžik pro českou hudbu i architekturu,“ konstatoval Steven Holl.

Slavnostní ceremoniál poklepání základního kamene koncertního sálu je plánován na 19. července 2024. V rámci programu vystoupí Janáčkova filharmonie Ostrava pod taktovkou budoucího šéfdirigenta Daniela Raiskina, která přednese skladbu Bedřicha Smetany Má vlast. Základní kámen stavby pochází z lomu v Mrakotíně.

„Kvalitní architektura je pro rozvoj Ostravy zásadní, osobnost Stevena Holla a jeho týmu vnáší do města unikátní stavbu, tolik diskutovanou příznivci i odpůrci koncertního sálu. Mnozí stavbu koncertního sálu přirovnávají k situaci budování Nové radnice, kdy i tehdejší starosta Jan Prokeš čelil při výstavbě největšího radničního komplexu v zemi ostré kritice veřejnosti a médií. Každopádně výjimečný projekt koncertního sálu přinese rekonstruovanou podobu městského domu kultury, odpovídající hudební zázemí a má dopad i na poli architektury. Díky takovýmto významným osobnostem architektury a rozsáhlé činnosti pracovních týmů, podílejících se na realizacích těchto ojedinělých projektů, pak bude moci Ostrava nabídnout i nový multifunkční komplex, který nemá v zemi konkurenta. Než nový koncertní sál přivítá své první návštěvníky, je před námi ale řada úkolů, nosným tématem je samozřejmě, vyjma realizace samotné, rovněž financování projektu,“ uvedl Jan Dohnal, primátor města.

Zastupitelstvo města na svém posledním zasedání projednalo podmínky smlouvy výkonné agentury Evropské komise, přičemž grant může dosáhnou výše až 21 milionů eur. „Nevratný grant v kombinaci s dlouhodobým investičním úvěrem od Evropské investiční banky tvoří hlavní podíl financování. Grantovou smlouvu, ale i smlouvu k úvěru, bychom mohli podepsat již v červnu letošního roku. Výše úvěru může být až dvě miliardy korun. Spolufinancování města je zajištěno z Fondu pro výstavbu nového koncertního sálu. Dotaci 300 milionů korun získáme také od Moravskoslezského kraje. U další dotace očekáváme vydání registrace s výší podpory 600 milionů korun. Jde o tu z Ministerstva kultury ČR. Letos v březnu byla podána ještě žádost do Modernizačního fondu Státního fondu životního prostředí ČR na energetické úspory Domu kultury města Ostravy, kde bychom mohli získat dotaci až 88 milionů,“ vysvětlila Lucie Baránková Vilamová.

Financování celého projektu je vícezdrojové. „Model vícezdrojového financování této náročné stavby není úplně jednoduchý. Například u grantu Evropské komise a úvěru Evropské investiční banky jde o vzájemně se podmiňující čerpání a výše obou může být proměnná. I s poskytovateli dalších zdrojů financování precizně ladíme projekt od podání žádosti o dotaci až po financování jednotlivých položek, čítaje v to i účel čerpání. Musíme se vyvarovat tzv. dvojího financování, to znamená financování jedné položky rozpočtu ze dvou zdrojů financování. Město je však velmi zkušené a toto riziko je spolehlivě ošetřeno. A každá dotace v tomto modelu je proto unikátní. Ve chvíli, kdy budeme mít na dotace platná rozhodnutí o jejich poskytnutí či smlouvy o poskytnutí grantu podrobnější informace o financování samozřejmě zveřejníme,“ doplnila Hana Tichánková, náměstkyně primátora.

K tématu 

Nově vystavěný komplex nabídne koncertní sál s kapacitou 1300 míst, sál divadelní pak obsáhne dalších 490 míst a multifunkční komorní sál skýtá kapacitu 515 míst. Edukační centrum je definováno 200 místy a v přednáškovém multifunkčním sále bude možno využít 120 míst. Součástí komplexu je nahrávací studio, prostory pro volnočasové aktivity i zázemí, kavárny, restaurace, salónky. Poprvé se město Ostrava pokusilo o výstavbu kvalitního koncertního sálu v 60. letech 19. století, naposledy v roce 1969. Nová podoba stavby je známa od července roku 2019, kdy byly vyhlášeny výsledky architektonické soutěže. Vítězný návrh studia Stevena Holla Architects z New Yorku a Architecture Acts z Prahy zachovávají stávající budovu ve značné míře.