Stísněné prostory v nynější zástavbě a těsná blízkost železniční tratě jsou faktory, které neumožňují rozšíření komunikace na požadovanou kategorii.

Zmíněné nedostatky plánuje Ředitelství silnic a dálnic ČR odstranit tím, že v této části Brumovic vybuduje dopravní obchvat. Stavba odvede vnitrostátní i mezinárodní tranzitní dopravu mimo obytnou zástavbu, což znamená faktický odklon tranzitní dopravy v počtu kolem deseti tisíc aut denně. „Novostavba silnice I/57 je v přípravné fázi a nyní se pracuje na dokumentaci pro územní řízení,“ informuje Miroslav Mazal z Ředitelství silnic a dálnic ČR.

O stavbu tohoto obchvatu obec Brumovice, pod kterou Skrochovice spadají, spolu se Sdružením pro výstavbu komunikace I/11-I/57 dlouhodobě usilovala. „Našemu Sdružení se po letech podařilo prosadit, aby stát na přípravu tohoto obchvatu vyčlenil peníze. To se skutečně povedlo a mohu potvrdit, že se už pracuje na příslušném stupni projektové dokumentace,“ sděluje tajemník Sdružení Martin Dostál. Podle jeho slov je klíčové, aby příprava probíhala bez jakýchkoliv komplikací. „Pokud půjde všechno tak, jak jít má, ještě letos by mohlo být zahájeno územní řízení. Je proto důležité, abychom si stavbu silnic v našem regionu nezdržovali sami a pevně věřím, že to bude platit i u této stavby,“ dodává tajemník Dostál.

Navrhovaný dopravní obchvat povede přes území bývalé skládky. Zahájení stavebních prací je zatím plánováno na rok 2025 a obchvat by měl přijít na zhruba 771 milionů korun bez DPH. V ceně je započítána nejen jeho hlavní trasa, která bude měřit 3 154 metrů, ale též pět nových mostů, dvě nové křižovatky a protihlukové stěny. Stavět by se měl asi dva roky, což znamená, že se zprovozněním je počítáno v roce 2027. Stávající průtah obcí by pak měl být převeden do krajské silniční sítě a nefunkční úseky projdou rekultivací.