Podle žaloby přechovával stovky exemplářů zvířat spadajících mimo jiné do kategorie kriticky a silně ohrožených druhů živočichů. Soud také konstatoval, že Jiří S. několik měsíců nelegálně provozoval preparátorskou dílnu v Ostravě-Vítkovicích. Při domovní prohlídce u něj policisté zajistili řadu exemplářů. Byli mezi nimi například tetřev hlušec, tesařík alpský, vydra říční, krkavec, ale také exotická zvířata jako krajta zelená nebo hroznýš královský.

NEVYPOVÍDAL

Jiří S. využil svého práva a odmítl vypovídat. Lidé, se kterými spolupracoval, jej líčili různě. Jedni o něm hovořili jako o zkušeném a vstřícném preparátorovi, další jako o zlatokopovi, který je zklamal a odvedl nekvalitní práci. U soudu zazněla i vážná obvinění týkající se jeho ornitologických aktivit. Jeden ze svědků, který s ním prováděl kroužkování, uvedl, že Jiří S. některé odchycené a okroužkované ptáky nepouštěl zpět do přírody, ale údajně je dusil a schovával v autě.

„Zabíjel zvířata, která měl kroužkovat. Vůbec jsem to netušil. Hrozně mě rozčílilo, když jsem viděl mrtvé ptáky v kufru jeho auta. Nechápu, že se mohl takového pytláctví dopustit,“ prohlásil svědek. Roční trest byl Jiřímu S. podmíněně odložen na zkušební tříletou lhůtu.

NEPRAVOMOCNÝ

Spolu s Jiřím S. usedl na lavici obžalovaných i jeho známý ze Vsetínska, který si u něj některá zvířata nechal preparovat a doma přechovával exempláře chráněných zvířat. Od soudu odešel s desetiměsíčním trestem, který mu soud podmíněně odložil na zkušební osmnáctiměsíční lhůtu. Oba muži trest přijali, žalobkyně si ponechala lhůtu k vyjádření. Verdikt tak zatím není pravomocný.