Pacienti s covidem končívají na infekčním oddělení a tam situace zrovna příznivá není. „Většina u nás hospitalizovaných pacientů se nachází ve středním až těžkém stavu a jednoho pacienta se nám v minulém týdnu už zachránit nepodařilo. Nemá smysl debatovat o tom, do jaké míry to má na svědomí covid a do jaké něco jiného, protože kdyby covid nedostal, žil by,“ míní primář oddělení Petr Kümpel. V současné době léčí se svými kolegy šestnáct pacientů s tímto zákeřným onemocněním.

Infekční oddělení se však nepotýká jen s covidem. Musí léčit i další infekční nemoci, kterých v létě i na podzim bývá dost. Pro tyto pacienty však musel být provoz částečně omezen a to je značný problém. Okolní infekční oddělení jsou totiž pacienty rovněž zaplněna. 

Pokaždé volíme takové řešení, aby měl postižený člověk adekvátní péči. V tom nám vychází vstříc krnovské pracoviště, kde zvládají i těžké případy a za to jim patří náš dík,“ říká Petr Kümpel. Proti jarním měsícům, kdy virová pohroma začala, je teď lidí se zachyceným koronavirem v odběrovém centru nemocnice stále hodně. Někteří si virus přivezli z lázní, jiní z oslav a další měli tu smůlu, že byli v nesprávné době na nesprávném místě.

Otcové u porodů? Zatím ano

Pandemie sice návštěvníkům hospitalizovaných pacientů dveře nemocnice zavřela, ale přítomnosti otců u porodu se to netýká. Ve vyhlášených proticovidových opatřeních zakázaná nebyla a otcové ji proto v opavské porodnici naplno využívají. Přítomnost u partnerky v době její „těžké chvilky“ však od nich vyžaduje určitá bezpečnostní opatření v podobě roušky na obličeji, důkladné desinfekce rukou a příslušný odstup od rodící ženy.

„Otcové musejí rovněž podepsat prohlášení, že nemají žádné příznaky onemocnění a není jim nic známo o tom, že by přišli do kontaktu s někým, kdo je nakažený covidem,“ říká primář gynekologicko – porodnického oddělení Slezské nemocnice Alfréd Dőrr.

Slezská nemocnice zatím provádí i veškerou akutní nebo plánovanou operativu. „Infekční oddělení zvládá narůst hospitalizovaných covidových pacientů díky zvýšené aktivitě personálu velice dobře. V případě dalšího nárůstu hospitalizovaných však budeme muset vytvořit nové lůžkové kapacity, což by znamenalo omezení provozu nemocnice i plánované operativy. Jinými slovy by šíření epidemie mělo zcela logicky negativní dopad jak na pacienty, tak i na produkci Slezské nemocnice,“ varuje její ředitel Karel Siebert.

Veškerá přijatá interní opatření, kterými jsou mimo jiné ochranné prostředky a zvýšený hygienický režim, mají dva důležité cíle - ochránit pacienty i zaměstnance nemocnice před nákazou a udržet její běžný provoz. Vedení proto apeluje na pacienty, aby v areálu nemocnice důsledně používali roušky nebo respirátory bez výdechového filtru a dezinfekci rukou.

V případě respiračních potíží nebo jiných příznaků onemocnění covidem by měli nedůležitá vyšetření odložit a telefonicky si domluvit náhradní termín. V případně akutní potřeby vyšetření nebo ošetření by lidé s respiračními obtížemi, v karanténě nebo s prokázanou covidovou infekcí měli o možném riziku neprodleně informovat nemocniční personál. Ideálně předem telefonicky a pokud to nejde, pak hned po vstupu do nemocnice.