Za bezmála dvě desetiletí je shromáždil tajemník opavského magistrátu Tomáš Elis. Navázal na městskou sbírku starých obrazů, kterou po nástupu do funkce objevil, nafotil a zadokumentoval. Zjistil, že na  magistrátu bylo i několik desítek cenných obrazů, rozmístěných po kancelářích nebo ve skladě. Byla to díla, která město získalo buď přímo od umělců, jako dar z jiných měst nebo formou dědictví.

Obrazy začal ve  spolupráci s odborníky inventarizovat, některé z nich nechal zrestaurovat a vznikl základ budoucí sbírky. „Nedublujeme roli galerií, soukromých sběratelů ani muzeí. Snažili jsme se, aby cenná díla zůstala v Opavě a  aby je mohla vidět i veřejnost.“ řekl Tomáš Elis. Každý z nich má nějaký příběh a žádná jiná instituce podobnou sbírku s tematikou Opavy nemá. Vybudovaná byla s finanční i morální podporou všech primátorů, se kterými Tomáš Elis spolupracoval. Unikátní výstava bude veřejnosti přístupná už jen dnes a znovu se zájemcům otevře až se začátkem nové turistické sezony spolu s návštěvou věže Hlásky každou sobotu, v době konání vánočních trhů, u příležitosti významných svátků, výročí nebo návštěv. 

Hlučínská radnice. Ilustrační foto.
Osadní výbory si ve městech na Opavsku pochvalují