„Postupně budeme vytvářet koridory pro chodce, aby se lidé mohli po náhradních trasách bezproblémově dostat k vlakům a autobusovým zastávkám. V nejbližších dnech také začneme frézovat vozovku v okolí nádražní budovy, odstraníme betonové obrubníky a během března chceme zahájit práce na přeložkách inženýrských sítí,“ uvedl za společnost OHL ŽS Brno vedoucí projektu rekonstrukce přednádraží Miroslav Janíček.

Do prostoru je zakázán vjezd osobním autům nesmí se tam parkovat, přesunuty jsou zastávky městské i příměstské autobusové dopravy. Lidé, kteří půjdou od autobusu do odbavovací haly vlakového nádraží a pačně, musí přesn ohrazený koridor vedoucí příčně přes ulici Železničářů.

„V souvislosti se zahájením stavby chceme upozornit občany, aby v zájmu vlastního bezpečí respektovali zákaz vstupu a vjezdu do prostoru staveniště, dodržovali vyznačené trasy pro pěší, a aby k příchodu k nádražní hale využívali koridor, který k tomu bude vyhrazený,“ připomněl Bohuslav Niemiec, náměstek primátora pro investice a chytré město.

Rekonstrukcí přednádražního prostoru vznikne nových 134 parkovacích míst. Součástí nového prostoru budou také kryté zastávky a příchozí koridory. Hotovo má být příští rok v únoru.