Před více než měsícem, konkrétně 25. září, dostali zástupci firmy Strabag od Ředitelství silnic a dálnic platné stavební povolení a pokyn k obnovení prací. Ještě ten den začali na staveniště navážet techniku a materiál - více zde.

„Od prvního dne pracují na stavbě naši zaměstnanci každý den, včetně sobot a nedělí,“ říká mluvčí společnosti Edita Novotná. Šance, že silnice bude s předstihem dokončena ještě letos, je i díky příznivému počasí stále reálná.

Fotogalerie: Nedokončená Prodloužená Rudná

Měsíc poté, během něhož dělníci nechyběli na stavbě ani den, je dokončená silniční kanalizace, drenáže i veškeré další zemní práce v místě silnice a zajištěna je i stabilita okolních svahů.

Prodloužená Rudná je část silnice I/11, která má propojit již existující čtyřproudové úseky této komunikace mezi Ostravou a Opavou. Má v Porubě (blízko smyčky Vřesinská) navázat na Rudnou ulici procházející celou Ostravou k Havířovu. Na druhé straně se pak v napojit (u supermarketu Globus) na nedávno zprovozněnou čtyřproudovku vedoucí k Mokrým Lazcům a obcházející Velkou Polom i Hrabyň. Dokončení brzdily několik let soudní spory. Za strůjce problémů označovala řada stran architekta Dušana Richtára, který si v devadesátých letech v těsné blízkosti připravované komunikace (v lokalitě mezi Vřesinskou smyčkou a areálem Skalka) postavil rodinný dům.

„V těchto dnech se provádí podkladní vrstvy samotné konstrukce vozovky, na které budou následně postupně položeny tři vrstvy asfaltobetonu,“ komentuje rychlý vývoj prací mluvčí Strabagu Edita Novotná.

PILÍŘ

Uprostřed silnice mezi jízdními směry už stojí také základy pro pěší lávku, která prodlouženou Rudnou přemostí, což byl jeden z klíčových požadavků bojkotujícího spolku Skalka a manželů Richtárových. I proto už si lávka získala „lidový“ přídomek Richtárka.

V příštím týdnu začne výstavba železobetonového pilíře, který lávku podepře. Rozjíždí se také přípravné práce pro výstavbu 400 metrů dlouhé a až šest metrů vysoké protihlukové stěny, která se začne montovat koncem listopadu. Začít už má i výroba ocelových svodidel.

Na otázku, zda bude prodloužená Rudná sjízdná ještě letos, jak si vysnili politici, a doufají v to i obyvatelé a řidiči, ještě firma nemá odpověď.

„Termín zprovoznění nezávisí jenom na nás. Záležet bude i na podmínkách ŘSD a orgánů státní správy, které stavební objekty a v jakém rozsahu bude nutné dokončit, aby příslušný správní orgán mohl povolit bezpečný předčasný provoz,“ podotýká Novotná s tím, že to bude předmětem dodatku smlouvy, kterou Strabag obdrží v nejbližších dnech.

Fotogalerie: Dostavba Prodloužené Rudné

K TÉMATU

Prodloužená Rudná aneb Jak šel čas
2010 – začíná výstavba prodloužené Rudné, probíhají výkupy pozemků a jednání o věcných břemenech
2015 – vstupuje v platnost nový zákon o životním prostředí, zpracovává se studie EIA (vliv na životní prostředí), veškerá stavební řízení se pozastavují a začíná nekonečné kolečko slibů s termíny dostavby
2017 – koncem roku projekt získává souhlasné stanovisko EIA
2017 – ŘSD zahajuje vyvlastnění pozemků a zaznívá slovo „donekonečna“. Moravskoslezský kraj vstupuje do role prostředníka a snaží se přivést obě strany k jednání
2019 – dochází ke zrušení starého stavebního povolení a v srpnu i k vydání nového, které už zohledňuje technické požadavky odpůrců stavby. V září nabývá stavební povolení právní moci a začíná dostavba 414 metrů dlouhého úseku