Za vinu je mu kladeno jednání, které s působením v politice nesouvisí. Týká se dřívější práce ve farmaceutické firmě Interchemia Praha. Z přípravného řízení plyne, že pozornost lékařů k dodávaným preparátům měl jeho tým před více než deseti lety lákat poskytováním nezákonných benefitů: jak přímo peněz, tak třeba odměn v podobě dovolené nebo nákupních poukázek či hodnotnějších dárků.

Jedná se o etapu Krkoškova života, kdy se nynější hejtman politickým aktivitám aktivně nevěnoval. A je to již starší záležitost: ve zmiňované firmě zastával významnější post v období let 2009–2012.

Samotný případ předepisování léků, k jejichž uplatnění dodavatel lékaře „motivoval“ prostřednictvím různých pozorností, je značně rozsáhlý. Kriminalisté na rozplétání všech souvislostí pracovali několik let – a postupně vyslechlo obvinění na dvě stě lidí (stíhání 128 osob pak bylo podmíněně zastaveno).

Řešení části případu před Obvodním soudem pro Prahu 2 souvisí s místem sídla farmaceutické společnosti, řekla Deníku jeho mluvčí Marcela Pröllerová. Soudních jednání se v této kauze uskutečnilo již několik; zpravidla padly peněžité nebo podmíněné tresty.

Hlavní události ze soudního jednání

11:15 Jan Krkoška rezignoval na funkci hejtmana MS kraje a končí v hnutí ANO.

Hejtman Jan Krkoška, 19. března 2024, Krnov.
Jan Krkoška rezignoval na funkci hejtmana MS kraje a končí v hnutí ANO

10:33 Hejtman Krkoška svůj další postup na chodbě soudu nekomentoval. Vše chce probrat s koaličními partnery v zastupitelstvu Moravskoslezského kraje. Reagoval tak na novinářský dotaz, zda jakožto odsouzený politik uvažuje o rezignaci. V doprovodu advokáta Sokola budovu soudu na Vinohradech opustil.

Zdroj: Milan Holakovský

10:31 Státní zástupce Ondřej Jášek míní, že obžaloba nakonec odvolání nepodá, jestliže soudem určený peněžitý trest je jen o 50 tisíc korun nižší, než kolik navrhoval on. Odpovídá podle něj roli obžalovaného ve struktuře firmy i spořádanému životu souzeného hejtmana. Jášek si nemyslí, že by měl hejtman dostat nějaký exemplárnější trest jen ve vazbě na to, jako politickou funkci nyní zastává. Odmítá ale, že by bylo možné uvažovat o upuštění od trestu, jak také zněl jeden z návrhů obhájce Sokola.

Kvíz: Co víte o hejtmanovi MS kraje Janu Krkoškovi?
Kvíz: Co víte o hejtmanovi MS kraje Janu Krkoškovi?

10:24 Verdikt, jehož odůvodnění doznělo už 66 minut po prvním vstupu obžalovaného do jednací síně, není pravomocný. Obě strany si ponechaly lhůtu na případné odvolání. Lze však předpokládat, že se možnosti vzdají. Bezprostředně po vynesení verdiktu advokát Sokol konstatoval, že nemá, co by rozsudku vytkl. Zdůraznil však, že se chce ještě poradit s klientem. To zopakoval i do kamer reportérů na soudní chodbě: nezáleží na tom, co si myslí on, ale jak se k rozhodnutí soudu postaví klient.

10:06 Výše peněžitého trestu odpovídá podle soudu jeho poměrům. Splátky nejsou pro obžalovaného závazné, může platit více a častěji a peněžitý test uhradit celý. Do roka by mohl být obžalovanému zazhlazen záznam v rejstříku trestů.

10:00 Obžalovaný je vinen, že se účastnil činnosti organizované zločinecké skupiny. „Odsuzuje se k peněžitému trestu ve výši 200 tisíc korun českých,“ uvedl soudce Rossi. Soud umožňuje 10 měsíčních splátek po 20 tisících.

Rozhodnutí soudu o vině vycházelo z prohlášení viny obžalovaného. Při posouzení právní kvalifikace se senát přiklonil k návrhu státního zástupce. Vedikt není pravomocný, obě strany si ponechaly lhůtu na případné odvolání.

Soud s hejtmanem Moravskoslezského kraje Janem Krkoškou.Soud s hejtmanem Moravskoslezského kraje Janem Krkoškou.Zdroj: Deník/Radek Cihla

9:56 Ani ne hodinu po zahájení jednání soud přistoupil k vyhlášení rozsudku.

9:55 Už po 39 minutách hlavního líčení soudce Rossi zahájil poradu trestního senátu poté, co obžalovaný nevyužil práva přednést závěrečnou řeč a pak ještě takzvané poslední slovo. Pouze se připojil ke slovům obhájce Sokola.

9:45 Obhájce Sokol vítá návrh na uložení pouze peněžitého trestu. Připomněl, že stíhání bylo zahájeno v roce 2017 a trvá tak již 7 let, zatímco Evropský soud pro lidská práva označuje jako přiměřenou dobu šest let.

Především však Sokol zdůraznil, že podílet se na činnosti klient přestal už před 12 lety – a tudíž odpadá argument, že je třeba trestem na pachatele působit. „Nezdá se, že by ho bylo třeba převychovávat, nezdá se, že by měl tendence inklinovat k recidivě,“ nastínil advokát, proč má za to, že trest je „skoro zbytečný“.

Hejtman Jan Krkoška bude u soudu stát na straně obžalovaných.
Hejtmana MS kraje Jana Krkošku z hnutí ANO čeká soud. Čelí závažné obžalobě

Byť připouští, že odpustit od potrestání v rámci právní kvalifikace dané obžalobou nelze. Podle jeho návrhu – změnit kvalifikaci na postih nekalé soutěže, by to možné bylo. V případě rozhodování o peněžitém trestu Sokol navrhuje vyměřit nižší částku než navrhuje žalobce.

9:33 Soud ukončil dokazování a dal prostor závěrečným řečem. Státní zástupce připomněl, že od ukončení trestného jednání obviněného uplynulo 12 let, v roce 2012 ze společnosti odešel a dál se na trestní činnosti nepodílel. Nikdy nebyl trestaný.

V rámci trestní sazby od 2 do 10 let obžaloba původně navrhovala 30mešícní podmíněný trest. Vzhledem k prohlášení viny, což je polehčující okolnost navrhuje žalobce mírnění: uložit pouze peněžitý trast. Takový, který bude odpovídat majetkovým poměrům obviněného a běžné rozhodovací praxi. Měl by se pohybovat v řádu statisíců; minimálně čtvrt milionu korun.

9:27 Výslech obžalovaného soudce ukončil poměrně záhy. Šlo pouze o údaje o osobě obžalovaného. Souzený hejtman mimo jiné o sobě uvedl, že je rozvedený, vyživuje jedno dítě, druhé už je samostatné. Jiné stíhání nebo trestní řízení není vedeno.

9:24 Senát přijal uznání viny Jana Krkošky. To bude mít vliv na omezený rozsah dokazování. Budou se řešit pouze údaje o jeho osobě a skutečnosti rozhodné pro stanovení právní kvalifikace.

Soud s nynějším hejtmanem Moravskoslezského kraje Janem Krkoškou.Soud s nynějším hejtmanem Moravskoslezského kraje Janem Krkoškou.Zdroj: Deník/Radek Cihla

9:20 Původně obžalovaný v písemném prohlášení viny, které zaslal soudu, vyslovil souhlas i právní kvalifikací navrhovanou v obžalobě. Po poradě s obhájcem však stanovisko změnil. Advokát Sokol k tomu uvedl, že ač se kvalifikace navrhovaná státním zástupcem nabízela, další analýza ukázala možnost alternativního právního posouzení jako nekalého soutěžního jednání, jehož součástí je také podplácení.

„Je vinen z nelegální marketingové podpory,“ zdůvodnil Sokol, proč navrhuje použití paragrafu 248 trestního zákoníku. „Ne z podplácení nebo navádění k podplácení,“ konstatoval obhájce. Státní zástupce reagoval slovy, že obžalovaný by byl stíhán i pro podplácení, kdyby nebylo promlčeno.

Současné hlavní líčení s dokazováním ve věci, jejíž projednávání začalo zahájením řízení již v dubnu 2021, nařídil předseda senátu Milan Rossi původně na 7. března; jednání však bylo již 16. února odvoláno kvůli omluvám účastníků. Tentokrát už další nařízený termín zůstal platný. Hejtman Krkoška se osobně dostavil.

Předem avizoval, že vystoupí s prohlášením viny. Proto postačil přednes zkrácené verze obžaloby hovořící o tom, že schválil poskytnutí benefitů pro lékař v hodnotě vyčíslené na 848 tisíc korun. Na otázku předsedy senátu obžalovaný uvedl, že se cítí vinen. Po poradě s obhájcem Tomášem Sokolem však vyslovil nesouhlas s navrhovanou právní kvalifikací. „není zde organizovaná skupina,“ konstatoval.

Hejtman Moravskoslezského kraje Jan Krkoška (ANO).
Přizná se? Moravskoslezský hejtman Jan Krkoška dnes stane před soudem v Praze

„Případ je ale mnohem rozsáhlejší,“ upozornila Pröllerová. S tím, že má informace o šesti desítkách obžalovaných; většina už před soudem stanula. Současnou pozornost věc přitahuje hlavně kvůli tomu, že obžalovaným je úřadující hejtman (byť Krkoška vydal prohlášení, že případ se týká období před jeho vstupem do politiky a s jeho aktivitami v hnutí ANO nemá nic společného).

Obžaloba hovoří o zapojení do činnosti organizované zločinecké skupiny. Vychází totiž z toho, že „motivační program“, jehož přijetí doktory zavazovalo upřednostňovat vybrané léčivé preparáty, představoval propracované korupční schéma.