Celebrantem ostravské bohoslužby byl biskup Martin David. Čínská nákaza jak známo omezila veškeré dění v Česku, účasti na mších nevyjímaje. Mnohé mše na Štědrý den pak zájemci mohli sledovat alespoň doma, pomocí on line přenosů ze svých kostelů. 

Jak k tématu před několika dny připomíněl českotěšínský farář Jan Svoboda, tamní farnost začala vysílat bohoslužby z kostela Nejsvětějšího Srdce Ježíšova v Masarykových sadech ještě před vypuknutím pandemie. A nemyslí si, že byla náhoda nebo souhra okolností. "To byla boží prozřetelnost. Bůh ví, co se stane a proto nás vedl tak, abychom na dnešní dobu byli připraveni," říká farář Jan Svoboda.