Program tady začal v 17 hodin a končil krátce po 22. hodině. Na úvod se konala mše svatá, poté si mohli příchozí poslechnout hudební doprovod scholičky. Následovalo povídání o kostele, které vystřídal koncert varhan.

Konec ludgeřovické Noci kostelů pak patřil poezii Mons. Josefa Veselého. Kromě toho si ale mohli lidé prohlédnout i svatostánek jako takový.

Připravena byla výstava liturgických rouch a vybavení sakristie, farní mini-muzeum na oratoři nad sakristií, v prvním podlaží ve věži kostela se pak otevřela expozice stavebních artefaktů. A vystavoval se také starý pekařský stroj a razidla na hostie. Lidé mohli zavítat i na kůr a podívat se zblízka na varhany.

Bytové dveřní divadlo.
Sklep rodinného domu v Opavě skrývá království loutek, to vás zve k prohlídce

Kostel se otevře i v sezoně

Ludgeřovický kostel sv. Mikuláše se do Noci kostelů zapojuje pravidelně. A pravidelně bývá součástí i oblíbeného projektu Biskupství ostravsko-opavského s názvem Otevřené chrámy. Během něj mají lidé možnost nahlédnout do útrob kostelů i mimo časy bohoslužeb, a to do soboty 29. května do neděle 31. října. Ludgeřovický kostel. sv. Mikuláše bude i za přítomnosti průvodce přístupný vždy o sobotách od 10 do 17 a o nedělích od 11 do 18 hodin.