Celková hodnota nových vozidel, jejichž nákup byl financován z několika zdrojů, činí sedmapadesát milionů korun. 

„Jedná se co do počtu o velmi významnou dodávku nové techniky, protože tyto automobily tvoří téměř čtvrtinu prvosledových vozidel, která jsou nepřetržitě připravena k zásahu. Můžeme tak provést pravidelnou a nezbytnou obnovu našeho vozového parku,“ uvedl ředitel Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje Roman Gřegoř.

Moravskoslezský kraj, který je zřizovatelem záchranné služby, vloni na pořízení nových vozů přispěl částkou 37,5 milionu korun.

Také letos připravuje výběrové řízení na dodávku dalších deseti sanitek za 37,5 milionu korun.