Jak vysvětlil mluvčí záchranky Lukáš Humpl, jde o zapojení školených zachránců do poskytování první pomoci pacientům v ohrožení života, a to ještě před příjezdem posádky ZZS. Systém je už využíván úspěšně nejen v zahraničí, ale i v několika prvních krajích ČR.

„Jedinečnost myšlenky spočívá v propojení záchranné služby s vyškolenými zachránci, kteří jsou v dosahu místa události, na němž se nachází pacient ve stavu ohrožujícím život. Vyškolený zachránce tak může poskytnout základní první pomoc dříve, než posádka ZZS, vyjíždějící ze vzdálenějšího stanoviště,“ vysvětlil mluvčí ZZS.

Ten také dodal, že spuštění systému first responderů je plánováno v několika fázích. ZZS už vyškolila vybrané dobrovolníky z vlastních řad. Prošli celým testovacím provozem a následně budou využiti v rámci spuštění systému.

„Souběžně byla připravena osnova a náplň kurzu First responder, kterým musí projít každý dobrovolník. Kurz obsahuje pět vyučovacích hodin a jeho obsahem je seznámení se s aplikací pro přijetí výzvy, základy první pomoci v podobě zástavy masivního krvácení, uvolnění dýchacích cest či správného vedení základní neodkladné resuscitace s využitím automatizovaného externího defibrilátoru. Nedílnou součástí je také seznámení dobrovolníků s etickým kodexem poskytování první pomoci,“ uvedl dále mluvčí ZZS.

V nejbližší vlně budou ve stejném rozsahu pro činnost first responderů připravováni dobrovolníci ze základních složek Integrovaného záchranného systému (IZS). Později dále členové ostatních složek IZS, kteří v Moravskoslezském kraji fungují: Český červený kříž, Vodní záchranná služba, Horská služba, stejně jako zařazení členové jednotek požární ochrany obcí. V poslední vlně budou osloveni dobrovolníci pracující ve zdravotnických povoláních. Lékaři a nelékařský zdravotnický personál s potřebnou kvalifikací. Záchranáři v rámci našeho kraje předpokládají postupné vyškolení několika set osob.

Už od 1. ledna 2019 se mohou do first responder systému hlásit zájemci z řad základních složek IZS (pracovníci ZZS, PČR, HZS a Městské policie). „Případné dotazy lze směrovat na e-mail: fr@zzsmsk.cz. Se zapojením široké laické veřejnosti se aktuálně nepočítá,“ doplnil Lukáš Humpl.