„Díky výstavbě cvičné nemocnice dojde jednoznačně k dalšímu zkvalitnění výuky na naší fakultě. Tak jako si budoucí piloti letadel standardně zkouší řízení na trenažérech, tak se dnes studenti stále častěji vzdělávají na simulátorech, které jsou velmi sofistikované a využívají moderní počítačovou techniku. Jsem rád, že i studenti naší fakulty budou mít tu možnost,“ uvedl děkan Lékařské fakulty v Ostravě Arnošt Martínek. Projekt, prostřednictvím kterého o peníze Lékařská fakulta OU úspěšně zažádala letos na jaře, byl totiž schválen. Výstavba cvičné nemocnice přijde na zhruba 250 milionů korun.

„Výhodou je menší finanční náročnost projektu, protože škola nemusí stavět úplně novou budovu. Vzhledem k tomu, že areál lékařské fakulty sloužil původně jako nemocnice, vznikne simulační centrum rekonstrukcí budovy děkanátu. V simulačním centru tak nebude chybět vlastní urgentní příjem, chirurgický sál, jednotka intenzívní péče, vlastní operační středisko i reálné lékařské přístroje,“ upřesnila mluvčí Lékařské fakulty OU Hana Hanke.

Živé pacienty však nahradí figuríny, trenažéry, anatomické modely a simulátory. Právě na nich si studenti bezpečně osvojí jednoduché, ale i složitější a komplikovanější úkony od odběrů krve po samotné operace. „Například chirurgický sál bude věrně kopírovat ten skutečný. Centrum bude mít i vlastní operační středisko, které bude vycházet svým vybavením z reálného prostředí a nebude zde chybět ani model sanitního vozu pro nácvik úkonů v podmínkách transportu. Téměř všechny prostory budou opatřeny kamerovým a zvukovým snímáním, prostřednictvím kterého budou odborní garanti dohlížet na studenty při jejich samotném nácviku. Získané obrazové záznamy budou posléze sloužit pro analýzu správnosti postupu všech dílčích kroků v rámci zásahu,“ vysvětlila garantka projektu lékařka Ivona Závacká.

Kampaň Nepozornost zabíjí, 24. srpna 2019 v Ostravě.
S mobilem v ruce a sluchátky v uších kráčí smrti naproti