Hnízdění orlice Toničky bylo neúspěšné. Ochránci přírody tento neúspěch vysvětlují tak, že partner orlice Toničky, kterému ještě ani nedali jméno, je teprve tříletý, a tedy pohlavně ještě nevyzrálý. Snůška nebyla oplozena.

Orlice Tonička sice velmi pečlivě o snůšku pečovala, zahřívala ji a seděla na ní okolo 10 dní navíc oproti normální délce inkubace, která u orlů skalních trvá 44 dní. Orlí pár si drží své teritorium, což může být příslibem v dalším období.