Na podzim roku 2018 započala v kostele Nejsvětějšího Spasitele v Dolních Životicích renovace tohoto jedinečného nástroje a trvala až dosud.

V neděli 1. září proběhl v tomto kostele varhanní koncert, kdy se návštěvníci mohli po několika měsících zaposlouchat do malebných tónů zrekonstruovaného nástroje. Ještě předtím, než samotná renovace započala, byl uspořádán benefiční koncert a zahájena takzvaná adopce píšťal.

Lidé si mohli píšťaly adoptovat a přispět tak jednorázovým finančním darem na jejich opravu. Díky této adopci se podařila vybrat částka 200 400 korun. Všem, kteří si jednu nebo více píšťal adoptovali, byl vystaven certifikát. Tito dárci byli zapsáni do pamětní listiny, která byla uložena do varhan jako připomínka pro příští generace.

Varhany pocházejí z roku 1908, renovací jim byla navrácena původní kvalita, kterou časem a přirozenou opotřebovaností ztratily. Nedělní koncert je opět představil v jejich původní podobě a kráse. Zahrál na ně Václav Stoklasa, absolvent JAMU v Brně, v doprovodu houslistky Marcely Vystrkové. Zazpívala Marie Stoklasová a místní scholička. Otec Jan varhany požehnal a renovátor Martin Tvarůžka vysvětlil, co vše bylo potřeba udělat, aby mohly zase krásně znít.

Oprava varhan započala na podzim loňského roku.

„Takto rozsáhlá oprava na varhanech ještě neproběhla. Největší práce byla s výrobou a výměnou jednotlivých míšků. Všechno to byla ruční výroba, což bylo velmi náročné a zdlouhavé. Kůže na výrobu míšků je vzácná a dováží se z Německa. Kousek velký 30 x 30 centimetrů stojí 2000 korun, takže to opravdu není levná záležitost. Další etapou byla výměna vzdušnic nebo oprava hracího stolu. Co se týče zvukové podoby varhan, zadání bylo přiblížit se co nejvíce zvuku, který měl nástroj na začátku,“ vysvětlil renovátor firmy SOPRAN Martin Tvarůžka. Během celého odpoledne byly promítány fotografie z oprav.

Oprava varhan započala na podzim loňského roku.Celkové vyúčtování za renovaci a elektroinstalaci činí 654 200 korun, obec Dolní Životice přispěla částkou 500 tisíc korun.

„Obec obdržela žádost o příspěvek na opravu před dvěma lety. Tuto žádost jsme přijali, protože jsme se domnívali, že je to užitečná věc. Rád bych poděkoval paní Marii Košárkové, která na sebe vzala tuto řeholi varhanice. Uvědomila si, že tento nástroj potřebuje svou péči a měla odvahu upozornit na jeho nedostatky. Díky odbornému posudku, který zajistil otec Jan, se podařilo celou renovaci zorganizovat a my se teď můžeme znovu zaposlouchat do zvuku tohoto jedinečného nástroje,“ poděkoval starosta obce Jaroslav Vaněk.

Aneta Macolová