Vyproštění prvních těl devíti mrtvých horníků, kteří jsou ještě pod zemí, očekává na konci dubna. Všechny mrtvé by mohla vyprostit do poloviny května. Novinářům to řekl závodní dolu Kamil Blahut.

Průzkum předchází samotnému vstupu do požářiště a není k němu potřeba povolení báňského úřadu. "V této chvíli jsme schopni říct, že požár je uhašen a nehrozí jeho obnovení," řekl Blahut.

Po provedení a vyhodnocení průzkumu a získání povolení chce firma zahájit práce na zpřístupňování požářiště. Plán vstupu do požářiště už předložila ke schválení báňskému úřadu a očekává, že povolení dostane během několika dnů. "Délka práce na zpřístupňování požářiště se odhaduje zhruba na dva měsíce," řekl Blahut. Od výbuchu jsou prostory uzavřeny speciálními hrázemi a lze do nich sfárat teprve až bude jisté, že tam nehrozí žádné další nebezpečí.

Uzavřeno je celkem 4800 metrů důlních děl. Blahut řekl, že vývoj v místě požáru sledovali tři měsíce pomocí osmi kontrolních vrtů, ze kterých odebírali vzorky plynů. Do uzavřených prostor k uhašení požáru pumpovali dusík. "Od doby uzavření do současné doby jsme do oblasti napustili 7,2 milionu metrů krychlových dusíku," řekl Blahut.

Předseda představenstva a výkonný ředitel Hlavní báňské záchranné služby OKD Petr Dedek řekl, že průzkum a rekognoskace terénu je běžná akce a bude z ní pořízen záznam speciálním kamerou ve vodotěsném pouzdru. "Místo ohledáme, abychom zjistili složení ovzduší, teplotu ovzduší v důlním prostoru i nakolik nastala deformace důlního díla," řekl Dedek. Součástí průzkumu bude také odebrání vzorků ovzduší. "Předpokládám, že průzkum čelby, tedy části postižené oblasti, bude probíhat v průběhu jedné prodloužené směny," řekl Dedek.

Prvního zásahu se zúčastní zhruba 40 záchranářů. "Součástí průzkumu bude zřízení takzvaných přetlakových propusťových komor. Smyslem je vytvořit přetlak v komoře, aby ovzduší za hrází zůstalo stejné, abychom ho vstupem za tu hráz neovlivnili," vysvětlil Dedek.

Provoz Dolu ČSM byl po tragickém výbuchu metanu opět obnoven ve čtvrtek 27. prosince. Lidé zde také v tyto dny přicházejí zapálit svíčky a vyjádřit pietu za zahynulé horníky.
Sbírku na podporu rodin mrtvých horníků z Dolu ČSM podpořilo i několik cizinců

Celková délka průzkumu bude kolem 300 metrů. "Důležité bude, jaká bude teplota. Z důvodu, že účelem zásahu je dostat se na čelbu a ověřit stav toho pracoviště, napouštíme dusík, který je ochlazován. Nepředpokládám, že tam budou extrémně vysoké teploty," řekl Dedek.

Cílem průzkumu je podle něj i ověření stavu obětí a zmapování, kde přesně se nacházejí. Záchranáři předpokládají, že pět obětí z čelby (předku chodby) by mohli vyprostit do konce dubna a čtyři mrtvé z rubání (dobývacího prostoru) v půlce května.

Neštěstí v Dole ČSM-Sever se stalo loni 20. prosince v hloubce kolem 880 metrů pod povrchem. Mezi mrtvými horníky bylo 12 Poláků a jeden Čech. Deset havířů bylo při výbuchu zraněno. Vynést z dolu se po neštěstí podařilo jen čtyři mrtvé.

OKD ve spolupráci s firmami Alpex a Polalpex, jejichž zaměstnanci většinou zahynulí horníci byli, vyplácí pozůstalým jednorázové odškodné 340.000 korun. Mají na ně nárok manželky i nezaopatřené děti havířů a také jejich rodiče, pokud s nimi žili ve společné domácnosti. Budou dostávat také renty.

Místopředseda představenstva OKD Jan Solich dnes řekl, že většinu jednorázového odškodnění už podnik vyplatil, jde celkem o téměř sedm milionů korun. OKD také dala 15 milionů korun Nadaci OKD k rozdělení postiženým rodinám. Ve dvou sbírkách se na pozůstalé po hornících vybralo celkem přes 6,7 milionu korun.

V dolech na Karvinsku pracuje přes 9000 lidí. Z nich je zhruba 6800 kmenových zaměstnanců OKD a téměř 2500 pracovníků dodavatelských firem. Mezi kmenovými zaměstnanci OKD je několik stovek Poláků, Slováků a některých dalších národností. OKD je jediným producentem černého uhlí v České republice. Majitelem společnosti je od loňska prostřednictvím společnosti Prisko znovu stát.

Práce v podzemí černouhelné šachty ČSM ve Stonavě. Archivní snímek.
Bezpečnost v dolech? Ne vždy. Důležité jsou výkony!