Nově jmenovaný ředitel Tkáč má dlouhodobé praktické zkušenosti z oblasti vodního hospodářství a dvacet let vedl v rámci podniku závod Opava. Je absolventem VUT Brno.

„Moji prioritou a myslím si, že i prioritou všech vodohospodářů by měla být snaha o zajištění dostatku povrchové vody pro následné využití ve vodárenství a průmyslu. Budu proto podporovat projekty zaměřené na zadržení vody v krajině a realizaci vodních děl, bez kterých toto není možné splnit. Dále je nezbytné pokračovat v realizaci protipovodňových opatření na celém území povodí Odry,“ řekl Jiří Tkáč.

Monika Dudová, ředitelka Charity Krnov, už řadu let vozí humanitární pomoc na Ukrajinu. Příští týden tam poveze sladkosti a aktovky pro děti, pleny pro dospělé, nemocniční lůžka, zdravotnický materiál, drogerii a oblečení.
Podpořte Ukrajinu sladkostí nebo na benefičním koncertu

Povodí Odry v roce 2018 proinvestovalo 435 milionů korun. Více než polovina částky byla uhrazena z dotací a programového financování ministerstva zemědělství. Zhruba 180 milionů korun uvolnil podnik z vlastních zdrojů. Největší investice zamířily do oblasti podpory prevence před povodněmi. Nechyběla ani finanční podpora projektů ve městech a obcích. Na prevenci a opravy vodních děl uvolnil podnik zhruba 100 milionů korun. Letos do investic zamíří zhruba čtvrt miliardy.

Podnik působí na rozloze 6252 kilometrů čtverečních, kde leží 1111 kilometrů významných vodních toků. Spravuje 8 údolních nádrží, 3 gravitační převody vod, 31 malých vodních nádrží a provozuje 80 jezů a 9 malých vodních elektráren.

FILIP FŇUKAL hrající manažer Orcy.
Chceme v Krnově národní ligu, říká sportovní manažer ORCy Krnov Filip Fňukal
Nový web www.jesenickeprameny.cz
Tip na výlet: Jesenické prameny popisuje nový web, základem je interaktivní mapa