Ve 20 hodin ve středu 24. června 2009 byl průtok v řece Jičínce 17,1 metru krychlového za sekundu a hladina byla v té chvíli na 172 centimetrech, normální stav. O hodinu později už bylo zle.

Kolem deváté hodiny večerní už na mnoha místech v okolí toku řeky Jičínky začínalo drama.

Takto to vypadalo na některých místech poté, co se Novojičínskem převalila záplavová vlna.Zdroj: archiv

Hladina vystoupala za posledních šedesát minut o dva metry a měřáky zaznamenaly průtok vody 156 metrů krychlových za sekundu. Je pravděpodobné, že byl vyšší, ale v tu chvíli byl již neměřitelný. Ve 22 hodin se hladina Jičínky vyšplhala na 615 centimetrů. Stupeň ohrožení na tomto toku je přitom 260 centimetrů.

V té době už byla v Novém Jičíně voda v ulicích Dolní brána či Štefánikova, za krytým bazénem strhla lávku pro pěší, část města navíc v noci zamořil plyn, který unikal z prasklého potrubí.

Ilustrační foto.
Motorkář nepřežil střet s autem, vážné zranění utrpěl také 13letý chlapec

V operačním středisku Záchranné zdravotnické služby v Novém Jičíně bylo okolo tři čtvrtě metru vody a začínaly se objevovat komplikace s v souvislosti s dojezdy k těm, kteří potřebovali pomoc.

Naplno se to projevilo později například v Kuníně, kde zemřel muž, k němuž se lékařská pomoc včas nedostala.

Zdroj: Archiv

Náhlý příval vody si také vyžádal první oběť, když v Žilině, místní části Nového Jičína, proud vody strhl ženu, kterou se ani přes oživovací pokusy nepodařilo zachránit.

VODA STOUPALA NESKUTEČNĚ RYCHLE

Zatímco část Nového Jičína a jeho místních částí Bludovic a Žiliny stejně jako Životice u Nového Jičína, Šenov u Nového Jičína či Kunín byly již pod vodou, v Jeseníku nad Odrou se k hrůze teprve schylovalo.

Pět škol se zúčastnilo další části projektu Paměť národa pořádaného organizací POst Bellum. Prezentace s vyhodnocením se konala v pondělí 24. června v aule novojičínské radnice.
V aule zazněly příběhy pamětníků

Po osmé hodině večer starosta odcházel ze schůzky, na níž dojednávali detaily fotbalového turnaje, který měl být za tři dny. Vtom si všiml, že po silnici stéká voda. „Přišel jsem na to, že neberou kanály, a došlo mi, že je asi zle,“ sdělil starosta Jeseníku nad Odrou Tomáš Machýček Novojičínskému deníku bezprostředně po povodni. S dalšími lidmi začali hlídat některá místa v obci, zejména most přes vodní tok Luha.

Připomenou si zkázu  
Desáté výročí od tragických povodní si připomněli v pátek 21. června v Životicích u Nového Jičína, kde po mši a vzpomínce na hřbitově u „povodňových domů“ odhalili pamětní kámen a vysadili strom. V kulturním domě byla od pátku do neděle výstava. V Šenově u Nového Jičína si připomenou povodeň v obecním zpravodaji Šenovinky, stručně, chtějí připomenout událost ve zpravodaji v Bernarticích nad Odrou. Ve zpravodaji, na webu a při slavnosti obce připomenou povodeň v Kuníně, krátké připomenutí chystá na slavnosti obce také vedení Jeseníku nad Odrou

I když její hladině chybělo do úrovně mostu ještě poměrně dost, zástupci obce ihned vyhlásili stav ohrožení.

A pak to přišlo. Během krátké chvíle se voda najednou začala přelívat přes most. „V tu chvíli jsme viděli, jak to tady lítá,“ pokračoval Tomáš Machýček a jen těžce nacházel slova, když hovořil o části obce směrem na Polouvsí, kde voda vystoupala u některých domů a objektů až do čtyřmetrové výše.

„Bylo to šílené, protože nejprve to chytlo Nový Jičín, takže všechny jednotky byly tam a zachraňovaly, co se dalo, až po Mořkov. K nám to přišlo o něco později, tak stahovali jednotky z Opavska, Olomoucka i Frýdecko-Místecka. Trvalo dvě nebo tři hodiny, než se někdo objevil,“ dodal Tomáš Machýček.

Takto to vypadalo na některých místech poté, co se Novojičínskem převalila záplavová vlna.Zdroj: archiv

Co odnesla a přinesla povodeň v roce 2009?

OTÁZKY
1) Jakou výši škody v obci napáchala povodeň v červnu 2009?
2) Kolik demolic rodinných domů muselo být provedeno?
3) Kolik bylo postavených povodňových domů. Kolika rodin či osamoceně žijících obyvatel se nutné stěhování dotklo?
4) Ve které části obce byla situace nejhorší?
5) Kolik bylo obětí na životech?
6) Víte, jaké náklady byly vloženy do obnovy infrastruktury, případně výstavby povodňových domků a podobně?
7) Jaká byla provedená opatření kvůli varování obyvatel před podobnou situací?
8) Vnímáte ještě nyní nějaké nedostatky, které se za deset let nepodařilo dotáhnout?
9) Myslíte si, že obec je připravena na takovou či podobnou situaci, jaká nastala v červnu 2009?

ODPOVĚDI

Šenov u Nového Jičína

Jaromír Kadlec, starosta obce:
1) Škody na obecním majetku více jak 50 mil. Kč, na soukromém nemáme přehled.
2) Do deseti domů.
3) Nebyl postaven žádný „povodňový dům“. O stěhování nemáme přehled (odhadem několik desítek).
4) Povodeň zasáhla prakticky celou obec. Nejvíce obydlí kolem Jičínky, ale mnoho domů bylo vytopeno přes zaplněnou kanalizaci nebo zaplaveno bahnem z okolních polí.
5) Nikdo.
6) Obec obdržela dotace (2009 a 2010) v celkovém úhrnu cca 52 mil. Kč. Z MMR na opravy cca 35 mil. Kč, z kraje na opravy cca 1 500 000 Kč, z SFRB pro občany cca 11 500 000 Kč, z MMR pro občany cca 4 mil. Kč. Vlastní náklady obce na opravy a příspěvky občanům cca 6 500 000 Kč.
7) Byl vybudován nový bezdrátový rozhlas v celé obci a upozorňování občanů cestou SMS zpráv. Z hlediska infrastruktury – oprava mostů (nyní jsou všechny bez pilíře v korytu Jičínky), někde byl i upraven břeh řeky.
8) Ne.
9) Na bleskovou povodeň ( jako v roce 2009) se lze jen obtížně připravit. Některá opatření však lze udělat. Je zpracován povodňový plán obce, který vychází částečně i ze zkušeností získaných právě z takových událostí. Aktualizace je prováděna průběžně. Jedenkrát za rok je prováděno školení povodňových komisí a kontrolována technika vyčleněná k pomoci. Připraven je i určitý počet pytlů s pískem. Jsou prováděny pravidelné kontroly a revize bezdrátového rozhlasu apod.

Hodslavice

Pavla Adamcová, starostka obce:
1) Výše škod se nedá vyčíslit, viz bod 6
2) Žádná.
3) Žádné domy, domy byly opraveny.
4) Dolní konec, část blíž k Novému Jičínu.
5) Není nám známo.
6) V roce 2009 opravy uliček apod. 6,224 milionu, 2010 chodníky opravy 1,831 milionu, místní komunikace 1,574 milionu, opravy mostů 16,640 milionu, 2 mosty zcela nové 8,694 milionu korun. Pro občany byl zřízen Povodňový fond, který byl hrazen z dotace Státního fondu rozvoje bydlení a bylo vyčerpáno na opravy domů 8162 tis
7) V roce 2013 dotace - Protipovodňová opatření Novojičínska, Obce Hodslavice, Veřovice, Životice u N. J., Šenov u N. J. – pořízen bezdrátový systém místních rozhlasů, hladinoměry s hlásiči, srážkoměr, digitální Povodňový plán.
8) Ne.
9) Bleskové povodni nelze předejít účinným opatřením, na tuto situaci nelze být zcela připraven, jedná se o desítky minut před povodní. Máme nový digitální povodňový plán, zřízeny povodňové a krizové komise, hasiči mají nové a kvalitnější vybavení a nové zásahové vozidlo, teoreticky bychom byli organizačně připraveni, ale prakticky vše ukáže (doufáme, že neukáže) daná situace.

Bernartice nad Odrou

Tomáš Horut, starosta obce:
1) Náklady, spojené s prvotními krizovými opatřeními (finanční pomoc na základní osobní potřeby postiženým občanům, zajištění potřeb k úklidu, kontejnery na odpad) 1 300 000 Kč, výše škod na obecním majetku (obecní komunikace a chodník, mosty ) 8 000 000 Kč, náklady občanů na obnovu majetku cca 15 249 000 Kč.
2) Demolice nebyla žádná.
3) Stavba nových povodňových domů nebyla nutná, pouze ze dvou domů se museli jejich obyvatelé vystěhovat. Po dobu oprav svých domů žili přechodně u jiných občanů v naši obci, kteří jim poskytli náhradní ubytování. Ostatní občané, kteří měli zaplaveny obytné prostory žili přechodně ve svých domech v horních patrech (celkem 16 rodin).
4) V Bernarticích nad Odrou byly povodní postiženy především místní části zvané „Teplice“, „Krásno“ a Letní mlýn.
5) V Bernarticích nad Odrou zemřela osudné noci jedna občanka na srdeční slabost, a to při evakuaci domu č. 28. Zdravotní pomoc se k ní nedostala včas z důvodu nepřístupnosti domů kvůli povodni.
6) Viz bod 1.
7) Obec nechala vybudovat bezdrátový rozhlas pro varování před nebezpečím, pořídila novou sirénu v rámci integrovaného záchranného systému a také čidlo na měření vody v potoku Teplice.
8) Nepodařilo se vybudovat suchý poldr pro zachycení nenadálé vody.
9) Na takovou situaci se v naší obci lze jen těžko připravit. Celá obec se postupně svažuje k řece Odře. Z polí, které jsou ve svahu stéká několik potůčků a při tak obrovském množství srážek, které spadlo 24.6.2009 během pár hodin (124 mm) by se situace asi znovu opakovala. Pro zajímavost lze uvést, že něco podobného se stalo 26. 7. 1756, kdy přišla bouře od Šenova a těžce postihla obec, hlavně dolní konec.

Kunín

Dagmar Novosadová, starostka obce:
1) Zaplaveno cca 270 obydlených nemovitostí, 32 podnikatelských subjektů. 13 budov ve vlastnictví obce; škody na obecním majetku cca 150 mil. Kč, nemovitý majetek občanů cca 80 mil. Kč, movitý majetek nevyčíslen, cca 16 mil. Kč nemovitý majetek podnikatelů, cca 30 mil. Movitý majetek podnikatelů.
2) Muselo být provedeno16 demolic, z toho 13 objektů k bydlení.
3) Povodňové domy byly pro občany, kteří přišli v důsledku povodní o bydlení, bylo postaveno 8 RD a 1 bytový dům se 4 bytovými jednotkami, 1 paní se odstěhovala k příbuzným.
4) Dolní konec obce, od mateřské školy směrem na Fulnek.
5) Pán v Kuníně se srdečním kolapsem, k němuž se včas nedostala zdravotnická pomoc. Na druhou stranu se narodila dvojčata – 2 holčičky. Mám pocit, že je vezli nějací hasiči do nemocnice.
6) Viz 1. odpověď.
7) Po povodni jsme vyměnili starý kabelový rozhlas za bezdrátový, který není závislý na přívodu elektrické energie, lze ho ovládat i na dálku mobilem. Na mostě mezi Kunínem a Šenovem je umístěno čidlo, které upozorňuje na zvýšenou hladinu vody v Jičínce pomocí SMS, dále využíváme mobilní aplikace informování občanů pomocí SMS i sociálních sítí. Při zvýšeném riziku hrozících povodní se zlepšilo také informování ze strany OPR.
8) V naší obci není moc možností, jak se proti velké vodě bránit, proto doufám, že povodeň 2009 byla mimořádnou událostí. V současné době u nás probíhají komplexní pozemkové úpravy, v rámci nichž bude také navržena ochrana proti dešťové vodě z polí. Realizací těchto navržených opatření by mělo dojít ke zlepšení stavu.
9) Myslím si, že na podobnou, událost se nedá připravit. Dodnes při každé zvýšené hladině Jičínky máme obavy my, tedy vedení obce, i občané. Tato špatná zkušenost se nedá vymazat. Ale jak jsem uvedla, zlepšila se informovanost ze strany ORP, komunikace se sousedními obcemi na horním toku Jičínky, mosty přes Jičínku jsou nově postaveny bez pilířů, Jičínku Povodí Odry pročistilo, tak musíme věřit a doufat, že se události z roku 2009 nebudou opakovat.

Jeseník nad Odrou

Tomáš Machýček, starosta obce:
1) Více než 400 mil. Kč, a to bez státních (krajských) komunikací a mostů, železničního koridoru, vodotečí, infrastruktury ve vlastnictví nebo správě majetku sítí.
2) Proběhlo 31 demolic, z toho pět částečných.
3) Bylo postaveno 15 rodinných domů, jeden bytový dům s osmi jednotkami a sedm samostatných bytů. Dále byly zasíťovány obecní pozemky, na kterých si místní obyvatelé, kteří byli postiženi povodní, mohli v určitém časovém prostoru postavit rodinný dům, pozemky byly převedeny na stavitele bezúplatně. Celkem bylo zatopeno 148 rodinných domů, bylo poškozeno 21 obecních nemovitostí, stěhování se dotklo cca sto obyvatel obce. Nedošlo ale k vylidnění obce, naopak se počet obyvatel pravidelně každoročně zvyšuje.
4) Na příjezdu do Jeseníku od Polouvsí.
5) Dva občané utonuli, k dalším dvěma se nedostala včas pomoc, jeden zemřel následně.
6) Povodňové domy a byty včetně infrastruktury vyšly na 70 mil. Kč. Další infrastruktura pak na 26 mil. Kč, podnikatelé a živnostníci – 44 mil. Kč. Obecní nemovitosti – více než 100 mil. Kč.
7) Povodí Odry instalovalo v Jeseníku nad Odrou hladinoměr, který je napojený na IZS. Obec vybudovala nový bezdrátový rozhlas s hladinoměrem v Polouvsí a stejný systém instalovala obec Bernartice v Hůrce. Byl zpracován digitální povodňový plán. Zájemci dostávají SMS zprávy o vyhlášení jednotlivých stupňů povodňové aktivity. Byl zpracován Plán připravenosti obce Jeseník nad Odrou na mimořádné a krizové situace.
8) K dnešnímu dni byly vybudovány drobné vodní stavby a poldry na horním toku Luha v k.ú. Bělotín a Lučice. Připravuje se stavba poldru v Polomi. Momentálně Povodí Odry s.p. připravuje úpravu Luhy v Jeseníku nad Odrou, která by měla výrazně zvýšit ochranu majetku v obci. Realizace projektu „vázne“ na majetkoprávních vztazích. SPÚ dokončil KPÚ v k.ú. Jeseník nad Odrou, v rámci kterých se bude realizovat stavba poldru nad železničním koridorem v Jeseníku. SSMsK má připravenu výstavbu dvou mostů v centru obce. Státní pozemkový úřad vypracoval studii záchytné nádrže mezi Jeseníkem a Polouvsím.
9) Obec nikdy nebude připravena na situaci, která nastala v červnu 2009. Opětovně děkuji všem lidem a firmám, kteří se podíleli na obnově a rozvoji naší obce.

Životice u Nového Jičína

Pavel Hasalík, starosta obce:
1) Předběžnými odhady byla způsobena škoda na obecním majetku zhruba za 82 mil. Kč.
2) Bylo provedeno devět demolic rodinných domů. „Poslední pomník“ povodní, rodinný domek č. p. 110 při vjezdu do obce, byl odstraněn minulý měsíc kde se podařilo majetkově s vlastníkem vypořádat a objekt zbourat.
3) Nově bylo vystaveno devět domů, včetně vybudování inženýrských. sítí , v době povodní byly prováděny evakuace občanů, zajišťováno náhradní ubytování a následně došlo k nastěhování rodin, které přišly o bydlení, do nově postavených domů, které byly postaveny v rekordně krátké době.
4) Nejhorší situace byla po celé délce toku Jičínky, to znamená na celém katastru obce. K zatopení nemovitostí docházelo i přívaly z kopců.
5) Při povodních zahynul přímo jeden člověk.
6) Výstavba povodňových domů probíhala s pomocí dotací Ministerstva pro místní rozvoj a Krajského úřadu MSK. Obec financovala výstavbu inženýrských sítí. Celkové náklady stavby se pohybovaly okolo 25 mil. Kč.
7) V obci byl vybudován výstražný a varovný systém, včetně monitoringu výšek hladiny Jičínky. Ten funguje tak, že v případě zvednutí hladiny toku Jičínky dostáváme hlášení o možném nebezpečí prostřednictvím SMS.
8) V obci bylo potřeba opravit veškerou infrastrukturu, což se nám podařilo. Rovněž občané opravili své domy.
9) V případě opakování situace před deseti lety není šance ochránit majetek obce ani občanů. Důležité pro občany jsou informace o možném nebezpečí. Připraveni musíme být, pokud situace nastane, a to hlavně organizačně s vytvořením zázemí a podmínek ke zvládnutí nastalé situace.

Nový Jičín

Lumír Balaryn, vedoucí oddělení hospodářské správy a krizového řízení MěÚ Nový Jičín:
1) Výše škody dosáhla na 170 279 000 Kč.
2) Na správním území města byly vydány dva demoliční výměry, jeden v Žilině a jeden v Bludovicích.
3) Město Nový Jičín nemuselo provádět výstavbu „povodňových domů“.
4) Nejhorší situace byla v místních částech Bludovice a Žilina.
5)  Ve správním území města Nový Jičín byly během povodní 2009 dvě oběti
6) Náklady již nelze přesně uvést, bylo to cca 70 milionů.
7) Město Nový Jičín vybudovalo na svém správním území varovný a vyrozumívací systém, který zahrnuje městský rozhlas, nové elektronické sirény a měrné body na vodních tocích Jičínka, Zrzávka, Grasmanka, Rakovec, Stranický potok a nádržích Kacabaja a Čerťák.
8) Nic mě nenapadá.
9) Na takovou extrémní bleskovou povodeň, která byla v červnu 2009, se nelze připravit, nikdy nevíte, kdy přijde a z které strany.

Takto to vypadalo na některých místech poté, co se Novojičínskem převalila záplavová vlna.Zdroj: archiv

Takto to vypadalo na některých místech poté, co se Novojičínskem převalila záplavová vlna.Zdroj: Archiv