Specifický je tím, že je určený pro odsouzené ženy z Ostravska, které mají jinak nízkou kvalifikaci. 

Probíhat bude během víkendů až do dubna a osm účastnic své úsilí završí závěrečnou zkouškou. V opavské věznici nejde o první takový kurz. V minulosti absolvovaly odsouzené zájemkyně rekvalifikační program, zaměřený na úklidové práce, konkrétně na úklid domácnosti.

Muži měli též svůj kurz Práce s motorovou pilou. Letošní šicí kurz byl zvolený s ohledem na prostorové možnosti věznice a jeho praktickou využitelnost v dalším životě frekventantek na svobodě. 

Věznice zatím využívání nově nabytých zkušeností odsouzených švadlenek neplánuje a kurz směřuje spíše do jejich budoucnosti.

„Jsou do něj zařazené odsouzené ženy před propuštěním a kurz by jim měl poskytnout uplatnění v životě po výkonu trestu. Lze si však i představit, že by takto získané zkušenosti uplatnily i ve věznici, kde je v rámci prádelenské činnosti zřízena šicí dílna - pracoviště firmy, zabývající se šitím nebo šití panenek do nemocnic,“ konstatuje mluvčí opavské věznice Barbora Šumberová.

Kurzistky musejí pro své zařazení splňovat určitá kritéria, a proto byl nutný výběr odsouzených, kterým byla účast v kurzu nabídnuta. Výuka je v rámci obou víkendových dnů vždy celodenní. 

Kurz probíhá v prostoru bývalé kotelny, jejíž rekonstrukce byla spolufinancovaná z Norských fondů. V prostoru byly vybudovány dvě učebny a místo pro pracovní činnosti odsouzených.

„V jedné z těchto učeben probíhá rekvalifikační kurz šička interiérového vybavení. Jeho realizátorem je nezisková organizace Rubikon Centrum, která ho organizačně i finančně zajišťuje prostřednictvím ostravské Střední školy služeb a podnikání,“ dodává Barbora Šumberová.

Šicí stroje jsou majetkem věznice a většina z nich byla zakoupena v rámci dotace z norských fondů. Kurz spadá do projektu Zvyšování zaměstnatelnosti odsouzených na Ostravsku, spolufinancovaného z prostředků Evropského sociálního fondu.

V opavské věznici obývá v současné době cely celkem 237 odsouzených žen. 

Šicí kurz nabízí odsouzeným ženám velkou příležitost.Zdroj: archiv opavské věznice