Mnohé vodoteče přes léto vysychají a ty, které mají něco málo vody, se stávají zásobárnou potravy pro rybožravé predátory. V létě je to hlavně vydra, morčák a černý čáp a na podzim a v zimě je to kormorán.

Nejproblematičtější jsou podhorské řeky typu Olše. Dlouhé plytké tůně v minulosti obývali v hojném počtu lipani a ostroretky. Na Olši se vyskytovala silná populace parmy a jelce. Z drobnějších ryb byla zastoupena střevle, vranka, mřenka, ouklej a hrouzek. Vysazoval se i duhák a siven. Protože má Olše od Třince po Jablunkov bystřinný ráz bez úkrytů, je snadným lovištěm predátorů.

„Například vydra spořádá denně jeden kilogram ryb. Pstruh o velikosti 25 centimetrů má 20 dekagramů. To je pět pstruhů denně a vyjde závratné číslo 1 825 ryb ročně pro jednu vydru. A máme jich zde několik a každý rok se množí,“ uvedl Libor Kocinec z rybářského svazu z Třince. Morčák spořádá denně asi 30 dekagramů ryb. Na Třinecku je jich přes sto jedinců. Decimují chráněnou střevli a další drobné rybky.

V minulosti rybáři v rámci brigád budovali na potocích jednoduché splávky. Ty zadržovaly vodu v krajině a vytvářely tůně s větším množstvím vody, kde nacházely ryby útočiště. „Budování splávků a nízkých prahů je našim cílem i do budoucna, máme v plánu například revitalizovat a upravit říčku Líštnici,“ doplnil Libor Kocinec.

Ze zákona mají rybáři povinnost vysazovat ryby v množství, které je uvedeno Ministerstvem zemědělství v dekretu na rybářský revír. Problém nastává především v reofilních rybách, jako je parma, jelec a ostroretka. Tyto druhy, především parma, na trhu už prakticky vůbec nejsou.

Díky podpoře Evropské unie se uvolnily finance na obnovení populace úhoře. Již sedm let se například do Olše vysazuje úhoř. Úlovky této pozoruhodné ryby byly zaznamenány právě v Třinci. Loni při se při záchranném odlovu povedlo chytit několik jedinců. Raritou v třinecké  Olši je například jeseter, který zřejmě opustil nějaký rybník, akvarijní želvy a při jarní údržbě jezu byla objevena a zachráněna mihule potoční.