Nepřípustné zasahování do ústavněprávní podstaty samosprávy. Tak označuje radnice Mariánských Hor a Hulváků rozhodnutí MŽP ČR povolující rozšiřování provozu na likvidaci nebezpečných odpadů CENNZO.

„Radní našeho obvodu proto rozhodli, že kvůli tomu podáme na stát žalobu. Měli bychom mít poslední slovo v tom, co se na našem území vybuduje, zejména, pokud jde o tak zásadní stavbu, jakou je spalovna nebezpečných odpadů,“ uvádí Patrik Hujdus, starosta zvolený za hnutí Nezávislí.

Verdikt MŽP ho každopádně nepřekvapuje. „Byli jsme připraveni na všechny varianty, což však neznamená, že s ním souhlasíme. Naopak, vadí nám, že na nesouhlasné názory a argumenty města, jeho obvodů i občanů ministerstvo vůbec nebralo zřetel. Samotné stanovisko obsahuje upozornění, že proti němu v tuto chvíli není přípustné odvolání. Věřím ale, že to ještě není konec,“ vysvětluje.

Hujdus míní, že „možné je všechno“ a bude záležet pouze na tom, co konkrétního kdo učiní. „Pokud občané a představitelé obvodů a města s něčím většinově nesouhlasí, měl by stát přehodnotit svůj postoj. Můj je stále stejný od samého počátku: S výstavbou nové spalovny nesouhlasím!“ poznamenává s tím, že Mariánské Hory a Hulváky se se spalovnou coby nejbližší sousedé smířit nechtějí. A hledají všechny možné způsoby pro to, jak nynější nepříznivý stav zvrátit.

„Myslím, že představitelé města v rámci nesouhlasu se záměrem výstavby nové spalovny dělají vše, co je možné. Kraj ale podle mě mohl se zástupci majitelů společnosti SUEZ jednat a nabídnout jim k výstavbě jinou, vhodnější lokalitu,“ míní Hujdus a upozorňuje, že Ostrava trpí spoustou ekologických zátěží. Nový zdroj znečištění je proto pro její obyvatele hodně citlivé téma.