Jak jste spokojen s dohodou hejtmanů, kteří nakonec společně žádali vládu o vyhlášení nouzové ho stavu na 14 dní s určitými podmínkami?
Spokojen jsem a myslím si, že spokojena je také velká většina dalších hejtmanů. Kdyby totiž nouzový stav přestal platit, dostali bychom se do situace, že zanikne právní rámec toho, jak řídit krizovou situaci v našich krajích. A pravda je taková, že situace je tíživá, krizová. Podle mého názoru byl ten požadavek hejtmanů naprosto legitimní.
Kromě společné žádosti o vyhlášení nouzového stavu jsme hledali další shody. Jednou z nich je například to, že máme jako prioritu rychlý návrat dětí do škol anebo, že můžeme uvolnit a zlepšit časy provozu úřadů, myšleno krajské úřady nebo magistráty a úřady ve městech. Takže z tohoto pohledu vzešla z té diskuze, dle mého názoru, řada velmi pozitivních věcí. A kromě toho dva týdny vytváří prostor pro to, aby se konečně připravil pandemický zákon, který bude moci nahradit právě vyhlašování stavu nouze.

Co ještě kromě návratu dětí do škol hejtmani požadují po vládě?
Plán rozvolňování má osm bodů. Požadujeme další kultivace opatření v rámci maloobchodu, služeb, kultury a amatérského sportu, abychom na dalších jednáních měli jasný harmonogram postupného uvolnění - přesných podmínek, za kterých je to možné dělat. Další z požadavků je očkování pedagogických pracovníků a také urychlené samotestování ve firmách a u velkých zaměstnavatelů.

Jak bude Moravskoslezský kraj od pondělí fungovat?
Pokračuje nouzový stav, takže budeme fungovat jako dosud, nadále funguje krizový štáb. Pokud by nebyl vyhlášen nouzový stav, skončila by činnost krizového štábu, který zajišťuje jednotnou linii komunikace s centrem a v podstavě by vše na svá bedra převzal Zákon o ochraně veřejného zdraví, tedy ministerstvo zdravotnictví příp. vláda. Protože kdyby nouzový stav nefungoval, dostaneme se do situace, že hejtmani zůstanou bez jakéhokoliv vlivu na funkčnost, fungování a organizaci vlivu stavu krize v našich krajích.

Jaké máte jako hejtmani pravomoci? Kdyby to bylo čistě na vás, nebyl by krizový štáb, co budete mít v rukou?
Nic. My budeme nějakým způsobem využívat toho, co nám vláda uložila v rámci strategie očkování, ale veškerá opatření, která fungovala, by přestala platit a měli bychom velmi omezené pravomoci. Zůstaly by jen ty běžné pro běžný stav, nikoli pro krizový stav. To je i důvod, proč jsme toto začali řešit, protože stav nebezpečí, který je v krizovém zákonu uveden, je de facto nachystán pro lokální nebezpečí, situace, jako jsou povodně zemětřesení, ekologické katastrofy a podobně. Ale současná pandemie je plošná záležitost ohrožují zdraví a životy lidí v kraji, republice i za hranicemi. Abychom v takovém stavu mohli něco řídit a organizovat, je potřeba k tomu míti pravomoci.

Vy osobě jste tedy nepočítal s tím, že byste v MSK vyhlásil stav nebezpeční?
Ne, byl bych se dostal do rozporu se zákonem.